Wydarzenie

Tytuł:
Spotkanie z rodzicami
Kalendarz:
Data:
05.24.2017 5:00 pm - 6:00 pm
Lokalizacja:
URL:
Autor:
Super User
Pojemność:
Nieograniczony
Uczestnicy:
Kopiuj do:

Opis

24.V.2017  - godzina 17.00

Klasy I-II - Informacja o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu. Informacja o proponowanych końcoworocznych ocenach niedostatecznych.

Komentarze

Plan zajęć

Plan zajęć

Zobacz gdzie i kiedy masz lekcję w roku szkolnym 2016/2017. Plan obowiązuje od 1 września 2016.

Plan zajęć

Rodzice

Informacje dla rodziców

Wszystkie informacje o szkole i spotkaniach z nauczycielami w roku szkolnym 2016/2017.

Informacje dla rodziców

Old site

Archiwum strony www

Strona szkoły funkcjonująca do roku 2013 autorstwa Pana Józefa Kunickiego.

Zobacz