Spotkanie młodzieży z Burmistrzem Olecka W. Olszewskim

burmistrz      W dniu 3 grudnia 2012 roku Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku gościło burmistrza miasta i gminy Olecko pana mgr. Wacława Olszewskiego. Przybył on na spotkanie z uczniami klas I i II naszej szkoły.

Podczas spotkania Pan Burmistrz przedstawił uczniom, wyczerpująco i przystępnie, projektowanie budżetu. Podkreślił, między innymi, że przy planowaniu budżetu gminy należy uwzględnić przychody, np. w gminie przychody od podatników ( podatek rolny, podatek od nieruchomości, ewentualne dotacje unijne, przychody ze sprzedaży dóbr itp.).

Trzeba także przewidzieć wydatki ( np. na inwestycje, potrzeby gospodarcze i społeczne gminy i inne).Ponadto trzeba uwzględnić koszty związane z prowadzeniem działalności, takie jak: eksploatacja pomieszczeń, urządzeń, maszyn, koszty transportu itp. Aby dobrze gospodarować, należy właściwie zaplanować budżet i zadbać o to, by przychody były wyższe od wydatków i poniesionych kosztów - wtedy otrzymamy dochód, czyli zysk. A to jest najważniejszym celem  gminy ( naszego przedsięwzięcia ). Budżet gminy, oczywiście, dotyczy gospodarki całej gminy i jej społeczności. Pan Burmistrz zwrócił jednak uwagę, że podobnie należy ustalać własny budżet- w swoich przedsiębiorstwach ( dużych, jak i małych), a także gospodarstwach domowych, aby mogły one właściwie funkcjonować.

     Po wystąpieniu Pana Burmistrza uczniowie zadawali pytania. Czas nie pozwolił na wyjaśnienie wszystkich wątpliwości. Dlatego też pozostałe pytania i odpowiedzi przedstawione zostaną za pośrednictwem pani mgr Teresy Wożniak, która była organizatorem tego spotkania, w ramach prowadzonych zajęć z przedsiębiorczości.

    Spotkanie w dużym stopniu pozwoliło uczniom poznać zasady planowania budżetu- tak bardzo ważnego działania zarówno w początkowej fazie podejmowania przedsięwzięć, jak i w trakcie całej realizacji; uświadomiło też, że początek tego działania to dobre zaprojektowanie budżetu.

      Uczniowie dziękują Panu Burmistrzowi za przybycie na spotkanie.

Plan zajęć

Plan zajęć

Zobacz gdzie i kiedy masz lekcję w roku szkolnym 2016/2017. Plan obowiązuje od 1 września 2016.

Plan zajęć

Rodzice

Informacje dla rodziców

Wszystkie informacje o szkole i spotkaniach z nauczycielami w roku szkolnym 2016/2017.

Informacje dla rodziców

Old site

Archiwum strony www

Strona szkoły funkcjonująca do roku 2013 autorstwa Pana Józefa Kunickiego.

Zobacz