Talenty i konkursy

phoca thumb m talenty konkursy 0012   Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Kochanowskiego w Olecku licznie uczestniczyli w tegorocznym XXI Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Poezji K. K. Baczyńskiego. Do zmagań finałowych konkursu z I LO w Olecku zakwalifikowało się dziesięcioro uczniów. Finał odbył się 19. 02. 2016 r. w Ełku. Cele konkursu to꞉

 -  popularyzacja twórczości K. K. Baczyńskiego,
 -  utrwalanie uczuć patriotycznych,
 -  rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie,
 -  odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród uczniów,
 -  promowanie młodych talentów,
 -  integracja uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

   Przewodnie hasło brzmiało꞉ ”Miasto – przestrzeń - człowiek”. Konkurs przebiegał w następujących kategoriach꞉

I Poezja śpiewana – uczestnicy mieli za zadanie wykonać dwa utwory muzyczne꞉ jeden do tekstu wybranego wiersza K. K. Baczyńskiego oraz drugi, dowolny, związany z tematem przewodnim konkursu. W kategorii soliści z naszego liceum uczestniczyły꞉
1. Ewelina Szymanowska (ucz. kl. II B) – zajęła II miejsce.
2. Emilia Tokajuk (ucz. kl. II A) – oba utwory z własną aranżacją – zajęła III miejsce.
3. Natalia Brozio (ucz. kl. III A) – otrzymała wyróżnienie specjalne.

II Recytacja, w której uczestnicy recytowali jeden wiersz poety oraz dowolnie wybrany fragment prozy lub poezji. Do tej formuły przystąpiły꞉
1. Kinga Matwiejczyk (ucz. kl. I A) - zdobyła II miejsce.
2. Paulina Czekała (ucz. kl. III A) – otrzymała dyplom uczestnictwa.

III Recytacja w języku obcym - w tej kategorii uczniowie mieli wygłosić wiersz w wybranym języku obcym. Tego zadania podjęli się꞉
1. Aneta Pokora (ucz. kl. II B) – zajęła II miejsce; wygłosiła utwór w języku niemieckim.
2. Hubert Sowul (ucz. kl. III A) – otrzymał wyróżnienie; swoją recytację przedstawił w języku angielskim.
3. Wiktoria Świtaj (ucz. kl. III A) – otrzymała dyplom uczestnictwa; wykonała poezję w języku angielskim.

IV Twórczość literacka ”Piórem wyrażone 2016” - każdy uczestnik miał napisać utwór poetycki. W tej kategorii swoje prace przedstawili꞉
1. Krystian Pezowicz (ucz. kl. II B) – napisał wiersz pt. ”Sygnetów co niemiara” – otrzymał dyplom uznania.
2. Olga Bronikowska (ucz. kl. II C) – zatytułowała swój wiersz ” Moje serce naszym miejscem” – otrzymała dyplom uznania.

Cieszy nas duże zainteresowanie młodzieży tym konkursem, ponieważ każde uczestnictwo i rywalizacja z najlepszymi stwarza możliwości do rozwijania swoich zdolności i umiejętności. Wszyscy uczestnicy reprezentowali bardzo wysoki poziom, świadczą o tym zdobyte miejsca, nagrody, wyróżnienia i dyplomy. Życzymy dalszych sukcesów.

Gratulujemy.


Uczniów do konkursu przygotowywała nauczycielka jęz. polskiego p. Mariola Pezowicz przy współpracy nauczycieli języka polskiego i języków obcych.

Plan zajęć

Plan zajęć

Zobacz gdzie i kiedy masz lekcję w roku szkolnym 2016/2017. Plan obowiązuje od 1 września 2016.

Plan zajęć

Rodzice

Informacje dla rodziców

Wszystkie informacje o szkole i spotkaniach z nauczycielami w roku szkolnym 2016/2017.

Informacje dla rodziców

Old site

Archiwum strony www

Strona szkoły funkcjonująca do roku 2013 autorstwa Pana Józefa Kunickiego.

Zobacz