INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z MATEMATYKI OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

pdf


TABLICE MATEMATYCZNE

pdf


ARKUSZE MATURALNE

POZIOM PODSTAWOWY

2016 (08) - pdf Arkusz egzaminacyjny + pdf Zasady oceniania

2016 (06) - pdf Arkusz egzaminacyjny + pdf Zasady oceniania

2016 (05) - pdf Arkusz egzaminacyjny + pdf Zasady oceniania

2015 (08) - pdfArkusz egzaminacyjny + pdf Zasady oceniania

2015 (06) - pdfArkusz egzaminacyjny + pdf Zasady oceniania

2015 (05) - pdfArkusz egzaminacyjny + pdf Zasady oceniania

Przykładowy - pdfArkusz egzaminacyjny + pdf Zasady oceniania

Matura próbna - pdfArkusz egzaminacyjny + pdf Zasady oceniania

POZIOM ROZSZERZONY

2016 (06) - pdfArkusz egzaminacyjny + pdf Zasady oceniania

2016 (05) - pdfArkusz egzaminacyjny + pdf Zasady oceniania

2015 (06) - pdfArkusz egzaminacyjny + pdf Zasady oceniania

2015 (05) - pdfArkusz egzaminacyjny + pdf Zasady oceniania

Przykładowy - pdfArkusz egzaminacyjny + pdf Zasady oceniania

Matura próbna - pdfArkusz egzaminacyjny + pdf Zasady oceniania


ZBIÓR ZADAŃ CKE

POZIOM PODSTAWOWY

pdf

POZIOM ROZSZERZONY

pdf

CZĘŚĆ 1

pdf

CZĘŚĆ 2

pdf


 ZBIÓR ZADAŃ NAUCZYCIELI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W OLECKU

pdf


Plan zajęć

Plan zajęć

Zobacz gdzie i kiedy masz lekcję w roku szkolnym 2016/2017. Plan obowiązuje od 1 września 2016.

Plan zajęć

Rodzice

Informacje dla rodziców

Wszystkie informacje o szkole i spotkaniach z nauczycielami w roku szkolnym 2016/2017.

Informacje dla rodziców

Old site

Archiwum strony www

Strona szkoły funkcjonująca do roku 2013 autorstwa Pana Józefa Kunickiego.

Zobacz