Współpracujemy:

 

Zgodnie z wieloletnią tradycją młodzież I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Kochanowskiego w Olecku wystawiła jasełka. W piątek 15 grudnia 2017 r. na sali gimnastycznej zebrali się uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, nauczyciele emeryci oraz zaproszeni goście.

Liczna grupa uczniów przedstawiła widowisko sceniczne, mające za treść narodzenie Chrystusa. Jedni z nich odegrali postacie Maryi, św. Józefa i pasterzy, inni pięknie śpiewali kolędy- indywidualnie oraz w zespołach, były też recytacje i słowa lektorów, podające historię Bożego Narodzenia. Grupa uczniów grała na różnych instrumentach, uświetniając jasełka.

Wszyscy młodzi artyści wykazali duży kunszt artystyczny. Dostrzegało się wrodzone talenty, nabyte umiejętności i ogromne zaangażowanie w przedstawieniu jasełek. Widowisko odbyło się w świątecznej scenerii- pełnej świerkowych drzewek i migoczących światełek. Świetność wydarzenia podkreślały odpowiednio dobrane stroje.

P. dyrektor Leszek Olszewski i p. wicestarosta Kazimierz Iwanowski złożyli wszystkim zebranym życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, artystów obdarowali słodyczami, dziękując za piękne występy.

Pieczę nad artystami sprawowali: p. katechetka B. Zdanewicz, p. Z. Stefanowski, opiekunowie Samorządu Szkolnego - p. K. Kamińska, p. R. Smyk.

Galeria: Jasełka.