Współpracujemy:

 

23 marca 2018 r. był w I LO Dniem Przedsiębiorczości. Uczniowie naszego liceum udali się do różnych zakładów pracy na terenie Olecka. Zapoznawali się tam z charakterem danej pracy, wymogami stawianymi przez pracodawcę, potrzebnym wykształceniem do wykonywania danego zawodu, z możliwością późniejszego zatrudnienia, z warunkami płacy w określonym zawodzie. Wszystkie zakłady przygotowane były na przyjęcie młodzieży. Uczniowie uzyskali rzetelne informacje oraz wyczerpujące odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Atmosfera w odwiedzanych zakładach była bardzo przyjazna.

Wszystkim zakładom, które przyjęły naszą młodzież, serdecznie dziękujemy. Odwiedzająca młodzież to przyszli pracownicy naszych miejscowych zakładów pracy, a może przyszli szefowie? Młodzieżą opiekowali się nauczyciele naszego liceum, a nad wszystkim czuwały panie: Teresa Wożniak i Alicja Selwocka.