Współpracujemy:

 

absolwenci 2018

W I LO w Olecku 27.04.2018r. odbyła się uroczystość zakończenia nauki uczniów klas III. Naukę w liceum ukończyło 69 uczniów. Wszyscy przystąpią do egzaminów maturalnych, które rozpoczną się 4 maja 2018r. 

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście:

 • Burmistrz Olecka p. Wacław Olszewski
 • Ksiądz Kanonik Waldemar Barnak z Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Olecku
 • Przewodniczący Rady Powiatu Oleckiego p. Wacław Sapieha
 • Przewodniczący Rady Miasta p. Wojciech Rejterada
 • Rada Rodziców naszej szkoły- przewodniczący p. Jacek Kalejta , p. Agata Gałaszewska.

Swoją obecnością zaszczycili również rodzice abiturientów oraz cała społeczność szkolna. Uroczystość otworzył p. Dyrektor Leszek Olszewski, udzielając głosu przybyłym gościom, rodzicom i uczniom.

Następnie odbyła się główna część:

 • Dyrekcja wręczyła nagrodę ufundowaną przez Radę Pedagogiczną - Laur Jana Kochanowskiego. Otrzymała ją ucz. Agata Julia Prosińska za szczególnie wysokie osiągnięcia w nauce (śr. ocen 5,21), autorstwo 2 książek „Sylfida” i „Nimfa” oraz trzykrotny udział w finale etapu okręgowego Olimpiady Filozoficznej i licznych konkursach przedmiotowych. Uczennica otrzymała także, w trakcie nauki w ubiegłym roku, Nagrodę Starosty Oleckiego „Perła Powiatu Oleckiego”, za wybitne osiągnięcia w nauce.
 • Nagrodę specjalną Rady Pedagogicznej otrzymała ucz. Barbara Kamińska za najwyższe wyniki w nauce- śr. ocen 5,38; za reprezentowanie szkoły w licznych konkursach przedmiotowych, za współpracę z Wydziałem Matematyki i Informatyki UWM w Olsztynie, za czynny udział w uroczystościach szkolnych i innych wydarzeniach kulturalnych. Uczennica w trakcie nauki szkolnej dwukrotnie otrzymała Nagrodę Prezesa Rady Ministrów oraz Nagrodę Starosty Powiatu Oleckiego „Perła Powiatu Oleckiego” za wybitne osiągnięcia w nauce.

Ponadto nagrody specjalne Rady Pedagogicznej otrzymali następujący uczniowie:

 • ucz. Urszula Tomczyk za wysokie wyniki w nauce (śr. ocen 5,18), za finałowe miejsca i udział w konkursach matematycznych, udział w konkursach języka angielskiego, reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym,
 • ucz. Karolina Bertman za wysokie wyniki w nauce (śr. ocen 5,07), udział w konkursach matematycznych, pomoc przy organizacji uroczystości szkolnych, promowanie szkoły w środowisku lokalnym,
 • ucz. Magdalena Piotrowska za wysokie wyniki w nauce (śr. ocen 5,0), za finałowe miejsca i udział w wielu konkursach matematycznych, pomoc przy organizacji imprez i wydarzeń szkolnych,
 • ucz. Marcin Domoradzki za wysokie wyniki w nauce (śr. ocen 4,85), udział w konkursach, działalność artystyczną i społeczną, działania w ramach samorządu szkolnego, promowanie szkoły w środowisku lokalnym,
 • ucz. Aleksander Krupa za wysokie wyniki w nauce (śr. ocen 4,82), reprezentowanie szkoły na konkursach, działalność artystyczną i obsługę sprzętu nagłośnieniowego.

Nagrody Rady Pedagogicznej otrzymali:

 • ucz. Kinga Matwiejczyk za wysokie wyniki w nauce (sr. ocen 4,88), reprezentowanie szkoły na konkursach recytatorskich, matematycznych i innych, reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym,
 • ucz. Hubert Jachimski za wysokie wyniki w nauce (śr. ocen 4,88), udział w konkursach przyrodniczych, udział w poccie sztandarowym oraz udział w apelach i uroczystościach szkolnych,
 • ucz. Karolina Warsewicz za wysokie wyniki w nauce (śr. ocen 4, 83), reprezentowanie szkoły na konkursach, udział w poczcie sztandarowym,
 • ucz. Magdalena Dąbrowska za wysokie wyniki w nauce (śr. ocen 4,82), finałowe miejsca i udział w wielu konkursach matematycznych, pomoc przy organizacji imprez i uroczystości szkolnych.

Wszyscy powyżej wymienieni uczniowie otrzymali świadectwa z wyróżnieniem.

Poza tym przyznano nagrody za udział w olimpiadach i konkursach, otrzymali je następujący uczniowie:

 • Sandra Świerzbin,
 • Gabriela Jagłowska,
 • Dominika Jermak,
 • Edyta Święćkowska,
 • Julita Kozłowska,
 • Michał Domasik.

Nagrody za pracę społeczną na rzecz szkoły reprezentowanie w konkursach lokalnych otrzymali uczniowie: Tomasz Zubrycki, Kamila Miłowicka, Patrycja Ochocińska, Magdalena Dzienisiewicz, Dorota Wądołowska, Małgorzata Zduniak, Szymon Mach, Urszula Rydzewska, Gabriela Andryszczyk, Julia Giedrojć, Beniamin Karniej, Marcin Gibowicz, Karolina Tomkiewicz, Dominika Best, Adrianna Chmielewska.

Nagrodę za 100 % frekwencję przez trzy lata szkolne otrzymała uczennica Anna Giza.

Za osiągnięcia sportowe medale otrzymali następujący uczniowie: Sylwia Sadłowska, Maciej Waluśkiewicz, Patryk Szwajca, Filip Grudziński, Jakub Miłowicki, Tomasz Jegliński, Marcel Szupieńko, Karolina Warsewicz.

Nagrodę im. Arkadiusza Maruszaka, przyznawaną uczniom za szczególne osiągnięcia w humanistyce, w tym roku otrzymali ucz. Agata Prosińska i ucz. Marcin Domoradzki.
Wszystkim absolwentom świadectwa ukończenia szkoły wręczyli p. Dyrektor wraz z wychowawcami. Wychowawcami tegorocznych klas trzecich byli: p. Marcin Putra, p. Paweł Kurowski, p. Teresa Woźniak, p. Barbara Domysławska.

W imieniu klas III podziękowała ucz. Agata Prosińska. W imieniu młodszych koleżanek i kolegów absolwentów pożegnała ucz. Ada Stachelek.
Prowadząca apel p. Katarzyna Kamińska.odczytala list Rektora Politechniki Białostockiej, w którym przekazał życzenia, serdeczne gratulacje i wyrazy uznania z okazji ukończenia nauki przez uczniów pierwszego rocznika klasy politechnicznej w I LO w Olecku. Całej społeczności szkolnej życzył kolejnych sukcesów, dalszego rozwoju oraz satysfakcji z podejmowanych działań.

Ceremonię rozdawania nagród i świadectw urozmaicały występy artystyczne młodzieży szkolnej. Były piosenki, tańce, muzyka.

Maturzystom życzymy „połamania pióra” na majowych egzaminach,
wiary we własne siły i zdobytą wiedzę,
a później dobrego wyboru uczelni.

absolwenci 2018