Współpracujemy:

 

W 79 lat po wybuchu II wojny światowej społeczność I LO im. J. Kochanowskiego w Olecku złożyła hołd wszystkim walczącym i poległym. W dniu 28.09.2018 r. odbył się uroczysty apel, przypominający o wydarzeniach z okresu II wojny światowej. Konferansjer- ks. A. Gutowski- przedstawił fakty zwłaszcza z 1 września 1939r.- atak wojsk niemieckich na Polskę oraz z 17 września 1939r., kiedy to Armia Czerwona przekroczyła wschodnie granice Rzeczpospolitej.

Młodzież recytowała wiersze, m.in. „Alarm” A. Słonimskiego, „Pieśń o żołnierzach z Westerplatte” K. I. Gałczyńskiego czy „Elegia o chłopcu polskim” K. K. Baczyńskiego. Recytacje były przeplatane piosenkami i fragmentami filmów, np. „Zakazane piosenki”, „Warszawa w latach okupacji 1939-1944”. Akcentem podkreślającym wagę wydarzeń tamtych lat było wniesienie na salę biało- czerwonej flagi i umieszczenie pod flagą bukietu polnych kwiatów oraz biało- czerwone kokardki przypięte do ubrań uczestników apelu. Na zakończenie uroczystości złożono hołd wszystkim ofiarom tej wojny, czcząc ich pamięć minutą ciszy. Uroczysty apel został przygotowany pod kierunkiem nauczycieli: ks. A. Gutowskiego, p. T. Woźniak i p. P Kurowskiego.

 Galeria: 1939- ROK POKOJU,ROK WOJNY 2018/2019

                                                               Mariola Pezowicz