Współpracujemy:

 

Dnia 5 października 2018 roku  odbyły się w  naszej szkole wybory  do Samorządu Uczniowskiego.
Na łączną liczbę 247 uczniów uprawnionych do głosownia oddano  195 głosów (w tym 3  nieważne).  Komisja pracowała w składzie: Paulina Jankowska (przewodnicząca SU), Julia Omilian (zastępca przewodniczącej SU),  Cezary Białowąs, Jakub Śliwiński i Jacek Protasiewicz – pomoc organizacyjna oraz  Robert Smyk – nauczyciel i opiekun SU z ubiegłego roku szkolnego.

Po zliczeniu głosów stwierdzono, że do Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/ 19  zostali wybrani :   Łukasz  GRYGIEŃĆ  (uczeń klasy II C) -  61 głosy,  Wiktoria PŁAZIŃSKA  (II A) – 50 głosów,  Karolina SZERASZEWICZ   (II C)– 22 głosy.
Na opiekunów SU, spośród Rady Pedagogicznej, uczniowie największą liczbą głosów wytypowali: panią  Emilię Przemielewską  – 42 głosy i pana Mariusza Bartnickiego  – 34 głosy.

Nowo powołany SU rozpoczyna działalność z dniem podpisania protokołu z przeprowadzonych wyborów.

                                                                       

Protokolanci wyborów:
Robert Smyk i Paweł Kurowski.