Współpracujemy:

 

24 kwietnia 2015 roku był szczególny w wielu szkołach ponadgimnazjalnych. Jednak I Liceum Ogólnokształcące pożegnało swoich absolwentów w sposób wyjątkowy. Nie obyło się bez łez, zarówno ze strony uczniów, jak i wzruszeń ze strony Rady Pedagogicznej. Ten rok obfitował w wielu laureatów, finalistów konkursów i olimpiad z różnych przedmiotów. Uhonorowano także osoby, które nie tylko aktywnie uczestniczyły w życiu szkoły i reprezentowały ją poza murami, ale także tych, którzy musieli włożyć wiele wysiłku by zdobyć przysłowiowy "czerwony pasek". W tym roku takie świadectwa otrzymali: Magdalena Michałowska (3A), Angelika Skoczek (3A), Maciej Maruszak (3A), Magdalena Essel (3B), Angelika Rejterada (3B).

Nagrodą specjalną, zwaną "Laurem Kochanowskiego", została uhonorowana Angelika Skoczek. Warto podkreślić, iż został on zakupiony wyłącznie ze środków Rady Pedagogicznej. W tym roku był to laptop znanej firmy.

Uczniowie naszej szkoły brali też udział w wielu Olimpiadach i Konkursach z różnych dziedzin:

Matematyka:
- Kamil Best (3A) - laureat konkursu "Zobaczyć matematykę" organizowanego przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie;
- Emilia Zaniewska (3B), Angelika Skoczek (3A) - finalistki centralnego "Powszechnego Konkursu Internetowego dla uczniów szkół średnich" organizowanego przez Politechnikę Warszawską;
- Magdalena Michałowska (3A) - udział w trzecim etapie "Powszechnego Konkursu Internetowego dla uczniów szkół średnich" organizowanego przez Politechnikę Warszawską;
- Emilia Zaniewska (3B) - finalistka etapu centralnego Międzynarodowego Konkursu Matematycznego PANGEA
- Angelika Skoczek, Magdalena Michałowska, Maciej Maruszak, Magdalena Essel - uczestnicy Ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej "O Diamentowy Indeks AGH".
Warto podkreślić, że laureatów i finalistów przygotowywała mgr E. Guziejko.

Wcale nie gorsze były dziedziny humanistyczne:

Język polski:
- Magdalena Essel (3A) - udział w XI Ogólnopolskim Konkursie na Literackie Wspomnienia "Listopadowa Melancholia";
- Michał Zaniewski (3D), Justyna Turowska (3A) - eliminacje powiatowe XIII Konkursu Recytatorskiego "Poeci pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszczyzny".

Język francuski:
- Maciej Maruszak (3A) - udział w etapie okręgowym 38. Olimpiady Języka Francuskiego;

Wiedza o społeczeństwie:
- Elżbieta Roszkowska, Michał Szturgulewski - udział w finale okręgowym Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym;

Nagrodą specjalną im. Arkadiusza Maruszaka uhonorowane dwie osoby:
- Elżbieta Roszkowska;
- Michał Szturgulewski;

Warto wspomnieć także o osobach biorących udział w konkursach, z których jeszcze nie ma wyników. Tak jest w przypadku Konkursu z języka angielskiego pt. FOX: Ewelina Dębowska, Adam Chmielewski, Maciej Maruszak, Kacper Karniej.

Rada Pedagogiczna nie zapomniała także docenić starań i udziału w poczcie sztandarowym szkoły, a reprezentowali ją: Jakub Mrozowski, Adrianna Jańczuk, Anna Surażyńska.

Samorząd Uczniowski, Piotr Sosnowski i Karolina Rowińska, także został doceniony. Nie należy też zapominać o osobach odpowiedzialnych za nagłośnienie wszelkich uroczystości szkolnych. Szczególną rolę odegrał Paweł Góryński - uczeń klasy 3B. Warto wspomnieć o Karolinie Wińskiej (3A), która dzielnie dokumentowała życie szkoły. Za działalność charytatywną został doceniony Hubert Wróblewski-Klimaszewski, a najlepsza w rankingu czytelniczym została Elżbieta Roszkowska.

Nie należy też pominąć aktorów promujących nasza szkołę w środowisku lokalnym. Warto podkreślić tu ogromne zaangażowanie mgr Z. Stefanowskiego i mgr K. Kamińskiej, którzy od lat zajmują się aktywowaniem młodzieży w spektaklach teatralnych. Brali w nich udział: Magdalena Essel, Magdalena Burzyńska, Daniel Ostrowski, Krzysztof Zawadzki, Maciej Steckiewicz, Aneta Wijas, Julia Jaworowska, Anna Prostko, Krzysztof Żukowski.

I Liceum może także poszczycić się wieloma zwycięstwami w różnych dziedzinach sportowych. Warto wymienić tu takie nazwiska, jak: Adrianna Barszczewska 3B, Aneta Wijas 3D, Marta Malinowska 3D, Ewa Steckiewicz 3C, Ewa Boguszewska 3D, Joanna Jachimowicz 3D, Michał Szturgulewski 3D, Damian Bielecki 3B, Hubert Dłużniewski 3B, Mikołaj Głębocki 3A, Filip Janicki 3A, Monika Kosa 3C.

Wszystkie uhonorowane osoby dostały albo nagrody książkowe zakupione ze środków Rady Rodziców, albo rzeczowe ufundowane przez oleckich sponsorów, którym należą się wielkie podziękowania. Nie byłoby tylu niespodzianek, gdyby nie zaangażowanie mgr E. Przemielewskiej, która pozyskała fundatorów nagród: Sklep Ternet Państwa M. i M. Terleckich, G- SOFT Pana P. Giełazisa, Sklep Max Elektro P. Atkielskiego. Doskonałym punktem programu były świetne prezentacje multimedialne ze zdjęciami uczniów poszczególnych klas, których przygotowaniem zajęli się odpowiednio mgr I. Milczarek, mgr Z. Stefanowski. Uczniowie klas młodszych pożegnali Absolwentów kwiatami i doskonałym występem szkolnego zespołu muzycznego pod przewodnictwem Sary Stankiewicz.
Uroczystość uświetnili zaproszeni goście, także zgromadzeni licznie rodzice, bez których nie mielibyśmy tak świetnych uczniów.