Współpracujemy:

 

Galeria: Pożegnanie Maturzystów

       Za nimi trzy lata nauki w liceum, a przed nimi egzaminy maturalne. 26 kwietnia 2019 r. uczniowie klas trzecich I LO im. J. Kochanowskiego w Olecku zakończyli naukę. Na tej pięknej uroczystości pożegnania absolwentów zgromadzili się zaproszeni goście: Starosta Olecki, rodzice absolwentów, Ksiądz Kanonik z tutejszej parafii, Dyrekcja Szkoły, Rada Pedagogiczna i pracownicy szkoły, przedstawiciele lokalnych mediów, uczniowie młodszych klas i Absolwenci- najważniejsi w tej uroczystości. Podczas spotkania miały miejsce podsumowania trzyletniej pracy uczniów. Przemawiali- starosta p. Marian Świerszcz, dyrektor szkoły p. Katarzyna Kamińska oraz przewodnicząca Rady Rodziców p. Agata Gałaszewska. Uwieńczeniem trudu uczniów jest otrzymanie świadectwa ukończenia szkoły. Wszyscy uczniowie klas III otrzymali świadectwa.

Nagroda szczególna, ufundowana przez Radę Pedagogiczną liceum, to Laur Jana Kochanowskiego. Nagrodę tę otrzymał uczeń Michał Złotnik za szczególnie wysokie osiągnięcia w nauce, finałowe miejsca w konkursach matematycznych oraz pracę na rzecz szkoły. Wręczenia nagrody dokonała dyrekcja szkoły- p. Katarzyna Kamińska i p. Zofia Szczubełek. Uczniowie, którzy uzyskali najwyższe wyniki w nauce, otrzymali świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody. Do najlepszych uczniów należą: Weronika Gałaszewska (średnia ocen: 5,38), Klaudia Kapuścińska (5,33), Dominika Bielecka (5,22), Dominika Słomska (5,22), Cezary Białowąs (5,06), Maja Bobrowska (4,89), Natalia Szymanowska (4,89), Weronika Drobiszewska (4,82), Dominika Omilian (4,77). Wyróżnionym uczniom nagrody wręczył starosta olecki p. Marian Świerszcz.

Następnie zostali wyróżnieni uczniowie, którzy zajęli czołowe miejsca w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Należą do nich: Oliwier Czerwiński, Anna Nalewajko, Michalina Bałazy, Zuzanna Karaś, Eliza Supronowicz, Karolina Sapiega, Weronika Drobiszewska. Nagrody zostały ufundowane przez Stację Paliw p. Adama Kozłowskiego, wręczyła je nauczyciel polonista p. Mariola Pezowicz. Fundator nagrody oraz współorganizator konkursu recytatorskiego p. Dariusz Josiewicz wręczył swoją nagrodę za najpiękniejszą recytację z Olecka ucz. Aleksandrze Karaś.

Wśród absolwentów  znaleźli się także uczniowie, którzy swoim talentem uświetniali uroczystości szkolne i pozaszkolne. Są to: Anna Skorupska, Jacek Protasiewicz, Natalia Szymanowska, Jakub Śliwiński, Paulina Zubowicz. Nagrody zostały ufundowane przez Biuro Turystyczne Sambia w Olecku, a wręczył je nauczyciel historii p. Mariusz Bartnicki.

Wyróżnieni zostali również absolwenci, którzy brali udział  w przedstawieniach teatralnych i apelach. Są to: Adam Kopiczko, Jakub Borowski, Julia Omilian, Julita Milewska, Julia Zamojska, Weronika Gałaszewska, Eliza Supronowicz, Zuzanna Woronko, Filip Miszczak, Maja Bobrowska, Karolina Szupieńko, Maja Kołodzińska, Weronika Drobiszewska, Michał Rutkowski, Rafał Sokalski, Paweł Czerniecki. Tym uczniom nagrodę wręczyła nauczyciel języka polskiego p. Emilia Przemielewska.

Wśród nagrodzonych absolwentów są także uczniowie, którzy godnie reprezentowali szkołę w sporcie i osiągali na tym polu liczne sukcesy. Należą do nich: Martyna Kapuścińska, Dominika Omilian, Dominika Bielecka, Klaudia Kapuścińska, Klaudia Matyszczyk, Aleksandra Szczech, Anna Skorupska, Maja Bobrowska, Jakub Grzymkowski, Michał Złotnik, Marek Konopko, Jakub Reut, Jakub Krzykwa, Marcin Godlewski, Kacper Kalejta, Michał Rutkowski, Paweł Czerniecki. Wyróżnieni sportowcy otrzymali statuetki z rąk nauczycieli wychowania fizycznego, p. Wojciecha Pilichowskiego i p. Roberta Smyka.

Nagrodę im. Arkadiusza Maruszaka, przyznawaną uczniom za szczególne osiągnięcia w humanistyce, otrzymali uczniowie: Cezary Białowąs i Dominika Omilian. Wręczył ją p. Zbigniew Stefanowski- nauczyciel historii.

Za pracę w poczcie sztandarowym nagrodzeni zostali następujący uczniowie: Weronika Gałaszewska, Weronika Drobiszewska, Michał Złotnik, Paweł Czerniecki, Dominika Bielecka, Eliza Supronowicz. Podziękowania za trzyletnią współpracę ze szkołą zostały przekazane rodzicom i opiekunom wszystkich absolwentów, najaktywniejsi rodzice otrzymali dyplomy.

    Po wręczeniu nagród nastąpiło uroczyste wręczenie świadectw. Dokonali tego wychowawcy: p. Katarzyna Kamińska- klasy III A, p. Marta Bielenica- klasy III B1, p. Robert Smyk- klasy III B2. Uczniowie klas drugich pożegnali swoich starszych kolegów, wręczając im upominki. W imieniu młodszych koleżanek i kolegów uczniów klas III pożegnała Emilia Czajewska, ucz. kl. IA. W imieniu absolwentów podziękowała ucz. Maja Bobrowska. Uroczystość urozmaicona była pieśniami ludowymi wykonanymi przez uczennice klas III oraz p. Mariusza Bartnickiego i p. Pawła Nalbacha. Całość prowadzili p. Paulina Radoń- nauczyciel chemii i p. Paweł Kurowski- nauczyciel historii.

   Wszystkim absolwentom składamy gratulacje z racji ukończenia szkoły i życzymy powodzenia na egzaminach maturalnych.

                                                                          Mariola Pezowicz