Współpracujemy:

 

27 października 2017 I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku obchodziło Święto Patrona Szkoły. Na wspólnym spotkaniu, którego uczestnikami byli uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy liceum, oddano hołd i pokłon patronowi szkoły - Janowi Kochanowskiemu, wielkiemu poecie renesansu. Przypomniano życie i twórczość Mistrza Jana. Były filmy, recytacje utworów poety, pieśni ludowe. Biesiadowano także przy wspólnym stole zastawionym ciastami, ciasteczkami i herbatą. Twórczość J. Kochanowskiego, mimo upływu wieków, jest wciąż aktualna - nawiązuje do patriotyzmu, stosunków społecznych i innych najważniejszych wartości w życiu człowieka: miłości, rodziny, filozofii, przyrody, zdrowia:

"Ślachetne zdrowie, 
Nikt się nie dowie, 
Jako smakujesz, 
Aż się zepsujesz."
("Na zdrowie")

Część artystyczną wykonali uczniowie tej szkoły z klasy I A: U. Kamińska, M. Kisłowski, K. Narkiewicz, M. Iwanicki, W. Płazińska, K. Różański, S. Szrajbert, z klasy I B: B. Dąbek, J. Łapucka, J. Nowakowski, K. Szypulska, W. Skorupska, z klasy I C: Ł. Grygieńć, M. Pazdyga, z klasy 2 B I: A. Skorupska, N. Szymanowska, P. Zubowicz, z klasy 3 B II: M. Domoradzki, S. Świerzbin.
Nad całością czuwały: p. Mariola Pezowicz i p. Emilia Przemielewska.