Współpracujemy:

 

Piątek, 03 listopada 2017 r. Klasy o profilu matematyczno-fizycznym I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Kochanowskiego w Olecku nie rozwiązywały tego dnia zadań. Nie było klasówek ani kartkówek. Wszyscy gromadnie wybrali się na wycieczkę.

Najpierw odwiedzili Politechnikę Białostocką. Uczestniczyli w warsztatach, wykładach oraz rozmawiali ze studentami działającymi w wydziałowych kołach naukowych. Uczniowie w grupach mieli zajęcia na dwóch wydziałach. Na Wydziale Informatyki prof. Z. Bartosiewicz opowiadał o „Grafach, drogach i cyklach”, natomiast studentki z Koła Math4You rozwiązywały „Problem dnia urodzin”.

Równolegle trwały warsztaty „Lego Sumo dla liceum” prowadzone przez Koło Mobilne Systemy Inteligentne. Na Wydziale Mechanicznym licealiści z Olecka spotkali się ze studentami- konstruktorami wyścigowego Cerbera Pneumobila- pojazdu napędzanego sprężonym powietrzem. Dr hab. inż. A. Adamowicz, w asyście studenta, opowiadał o budowaniu samolotów udźwigowych. Zajęcia wzbudziły duże zainteresowanie wśród uczniów. Od kilku lat Politechnika Białostocka patronuje klasom matematyczno-fizycznym naszego liceum.

Po przerwie obiadowej młodzież udała się do Opery i Filharmonii Podlaskiej. Licealiści obejrzeli przepiękny musical pt. „Doktor Żywago”. Poza treściami historycznymi- groza i prawdziwe oblicze rewolucji październikowej i czas porewolucyjny- była opowieść o miłości . Sceny zbiorowe przeplatały śpiewane songi wykonywane przez solistów, dużo było także scen mówionych, muzyki i tańca. Widza zachwycały kostiumy i mnóstwo rekwizytów. Ogromne zainteresowanie wzbudziły pomysły inscenizacyjne- wykorzystanie ruchomych podestów i zapadni, zróżnicowane poziomy ruchomej sceny.

Młodzież wracała do domu z ogromnym bagażem nowych doświadczeń- poznała wiele tajników najnowszej wiedzy technicznej oraz wybitne dzieło literatury światowej, doznała wielu przeżyć, rozwijała wrażliwość estetyczną, integrowała się. To były bardzo piękne lekcje z różnych dziedzin: nauki i kultur.

Nad całością patronat sprawowali: p. dyrektor N. Grodzka, p. Z. Grodzki oraz wychowawcy p. K. Kamińska, p. M. Pezowicz i p. M. Putra.