Współpracujemy:

 

w sprawie ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów

Szanowni Państwo

W związku z napływającymi zarówno od rodziców, jak również od pracowników szkół i placówek sygnałami i wątpliwościami dotyczącymi ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków, uprzejmie przypominam, że umowa ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży szkolnej na terenie szkoły, jak również w przypadku organizowania imprez i wycieczek szkolnych w kraju, jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Umowa ta może być zawierania wyłącznie z woli rodziców.

Informacje szczegółowe

Pomoc najbardziej potrzebującym

„Szlachetna Paczka” to obecnie jeden z najbardziej aktualnych projektów społecznych w Polsce, dzięki którym konkretny człowiek pomaga drugiemu człowiekowi.

I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku przystąpiło do akcji charytatywnej „Szlachetna Paczka”. Zespół złożony z uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły pomógł rodzinie z terenu Olecka.

Pani K. wychowuje samotnie córkę , która uczęszcza do gimnazjum. Nastolatka bardzo dobrze się uczy, ponadto uczęszcza na dodatkowe zajęcia lekkoatletyczne i osiąga w nich wysokie miejsca. Ojciec uczennicy zmarł, u matki wykryto chorobę nowotworową, która uniemożliwia jej podjęcie pracy. Matka z córką nie posiadają własnego mieszkania. Sytuacja materialna tej rodziny jest niezmiernie trudna.

PAKUJEMY SZLACHETNĄ PACZKĘ!

Nasza szkoła – uczniowie, pracownicy, rodzice i nauczyciele – przygotowuje „Szlachetną paczkę” dla rodziny z Olecka.

Od mikołajkowej środy 6. grudnia trwa w szkole akcja zbierania pieniędzy i kompletowania zawartości. Jesteśmy już coraz bliżej osiągnięcia zamierzonego celu i zrealizowania najważniejszych potrzeb wybranej przez nas rodziny.

W weekend paczka musi trafić do magazynu.

Przedsięwzięcie koordynuje Samorząd Szkolny.

 

W poniedziałek, 04 grudnia 2017 r., wzorem lat ubiegłych, maturzyści naszego liceum uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami Straży Granicznej z Gołdapi. Spotkanie miało na celu zapoznanie uczniów ze specyfiką pracy w straży. Młodzież poznała zasady rekrutacji nowycfh pracowników do służby, wymagane kwalifikacje oraz całą ścieżkę zadowową, jaką przejść musi młody człowiek pragnący pełnić służbę w straży granicznej. Licealiści skorzystali z możliwości i zasypali prowadzących masą pytań dotyczących m.in. wynagrodzenia za pracę, możliwości awansu oraz charakteru pracy. Uczniowie z penością odwiedzą jednostkę straży w Gołdapi podczas przyszłorocznego Dnia Przedsiębiorczości.

Spotkanie zorganizowała p. Alicja Selwocka.

 

 

 

156 uczniów z województwa warmińsko-mazurskiego otrzymało w roku szkolnym 2017/2018 stypendia Prezesa Rady Ministrów. W uroczystej gali z udziałem wyróżnionych uczestniczył wicewojewoda Sławomir Sadowski, który wraz z kuratorem oświaty Krzysztofem Markiem Nowackim wręczył akty przyznania stypendiów. Wśród nagrodzonych znalazła się uczennica klasy III a naszego liceum – Barbara Kamińska.

Młodzież I LO im. Jana Kochanowskiego w Olecku w piątek 10 listopada 2017 spotkała się z kapitanem Dariuszem Mioduszewskim w zakresie wyboru przyszłego zawodu. Kapitan przedstawił podstawowe informacje o służbie wojskowej. Wyjaśniał, czym jest służba przygotowawcza i kto może ją pełnić, informował o Narodowych Siłach Rezerwowych, o służbie kandydackiej i Wojskach Obrony Terytorialnej. Przedstawił też szczegółowo system wojskowego szkolnictwa wyższego, mówił o możliwościach podjęcia pracy po ukończeniu studiów, o wynagrodzeniu i innych świadczeniach dla pracujących w wojsku. Opowiedział również o swojej motywacji i decyzji co do wyboru studiów, o służbie wojskowej, którą pełni.

Dzień przed 99 rocznicą odzyskania niepodległości w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego odbył się uroczysty apel. 11 listopada 1918 r., po 123 latach niewoli, odrodziło się Państwo Polskie. O pamięć i narodową tożsamość walczyły 4 pokolenia Polaków. Przygotowana przez uczniów i nauczycieli inscenizacja przeniosła widzów w odległe momenty polskiej historii. Symboliczne złożenie korony przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego (Jakub Dzienisiewicz) w ręce Katarzyny Wielkiej (Michalina Bałazy) rozpoczęło teatralną podróż przez ponad wiek zaborów. Pojawili się kosynierzy oraz chorążowie powstania listopadowego, a spomiędzy nich na scenę wyszedł Adam Mickiewicz (Jakub Śliwiński) z mesjanistycznym przekazem z „Ksiąg narodu i pielgrzymstwa polskiego”.

Piątek, 03 listopada 2017 r. Klasy o profilu matematyczno-fizycznym I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Kochanowskiego w Olecku nie rozwiązywały tego dnia zadań. Nie było klasówek ani kartkówek. Wszyscy gromadnie wybrali się na wycieczkę.

Najpierw odwiedzili Politechnikę Białostocką. Uczestniczyli w warsztatach, wykładach oraz rozmawiali ze studentami działającymi w wydziałowych kołach naukowych. Uczniowie w grupach mieli zajęcia na dwóch wydziałach. Na Wydziale Informatyki prof. Z. Bartosiewicz opowiadał o „Grafach, drogach i cyklach”, natomiast studentki z Koła Math4You rozwiązywały „Problem dnia urodzin”.