Współpracujemy:

 

25 marca 2015 roku nasza szkoła po raz kolejny brała udział w dwunastej edycji programu "Dzień Przedsiębiorczości". Jego koordynatorką w liceum była nauczycielka przedsiębiorczości i doradca zawodowy Pani Teresa Woźniak. Celem projektu jest pomoc młodzieży w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. Raz w roku mamy możliwość odwiedzenia wybranych zakładów pracy. Tam możemy uzyskać informacje o wykształceniu i umiejętnościach niezbędnych w danym zawodzie. Kilkugodzinne praktyki pozwolą nam zweryfikować swoje wyobrażenia o wymarzonej pracy i zapoznać się z organizacją i zarządzaniem firmą.

Instytut Marka Kamińskiego sp. z o. o. ogłosił konkurs „Bieguny ekonomii” w roku szkolnym 2011/2012, który polega na opracowaniu projektu organizacji wycieczki szkolnej ze szczególnym uwzględnieniem biznesplanu i promocji.

Wycieczka szkolna – własna wyprawa powinna zostać przygotowana dla 10-osobowej grupy uczniów gimnazjum bądź szkoły ponadgimnazjalnej. Kierunek wyprawy może być dowolny, ale jak najbardziej możliwy do zrealizowania. Cieszy nas fakt, że młodzież klasy IA Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku, tj. Julia Wojnowska, Monika Borys, Monika Zawadzka, Paula Kłoczko, Tomasz Zajkowski, pod opieką Teresy Woźniak zgłosiła swój udział w konkursie „Bieguny ekonomii”.