Współpracujemy

 

politechnika

uwm

strefalogo

 muzyczna

mazury garbate

logo lega

jacek Kaczmarski to moja droga WARTO PRZECZYTAĆ

"Jacek Kaczmarski. To moja droga"

Autor: Krzysztof Gajda

Historia barda Solidarności, szalonego romantyka i niespokojnego ducha.

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017
obowiązujący w I Liceum Ogólnokształcacym
im. Jana Kochanowskiego w Olecku


Organizacja roku szkolnego

DATA

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych 1.09.2016r.
(czwartek)
Dni  wolne od nauki
ZDARZENIA -  CZYNNOŚCI TERMINY
Dzień Edukacji Narodowej 14.10.2016 r. (piątek)
Wszystkich Świętych 1.11.2016 r. (wtorek)
Święto Niepodległości 11.11.2016 r. (piątek)
Zimowa przerwa świąteczna 23.12 – 31.12.2016r.
Nowy Rok 1.01.2017r. (niedziela)
Trzech Króli 6.01.2017r. (piątek)
Ferie zimowe 23.01 – 05.02.2017r.
Wiosenna przerwa świąteczna 13.04 – 18.04.2017r.
Międzynarodowe Święto Pracy 1.05.2017r. (poniedziałek)
Święto Konstytucji 3 Maja 3.05.2017r. (środa)
Boże Ciało 15.06.2017r. (czwartek)
Ferie letnie 24.06 – 31.08.2017r.
Dodatkowe dni wolne od nauki (w ramach tzw. dyrektorskich)
Dzień między dniami świątecznymi 31.10.2016r. (poniedziałek)
2.05.2017r. (poniedziałek)
16.06.2017r. (piątek)
Pisemny Egzamin Maturalny
(język polski, matematyka, język angielski)
4., 5. i 8.05.2017r.
(czwartek-piątek-poniedziałek)
Egzaminy, koniec roku szkolnego
Egzamin maturalny - część pisemna od 4 do 19 maja 2017r.
Egzamin maturalny - część ustna od 4 do 27 maja 2017r. - j. obce
od 9 do 21 maja 2017r. - j. polski
Zakończenie roku szkolnego
klasy maturalne 28.04.2017r. (piątek)
pozostałe klasy 23.06.2017r. (piątek)
Egzaminy poprawkowe 23-24.08.2017r.

 


Harmonogram spotkań z rodzicami 2016/2017


21.IX.2016 - godzina 17.00

Klasy I - Zapoznanie z najważniejszymi zapisami dotyczącymi uczniów i rodziców zawartymi m.in. w: statucie szkoły, Programie Wychowawczym i Profilaktycznym szkoły.
Klasa III - Matura 2017. Procedury maturalne, deklaracje wyboru. Studniówka.


23.XI.2016 30.XI.2016 - godzina 17.00

Klasy I-III - Śródokresowa analiza postępów w nauce i zachowaniu. Informacja o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu.


 18.I.2017 - godzina 17.00

Klasy I-III - Osiągnięcia uczniów. Okresowe podsumowanie pracy.


29.III.2017 - godzina 17.00

Klasy I-III - Informacja o postępach w nauce.
Klasy III - Informacja o proponowanych ocenach niedostatecznych uczniów klas III.


31.V.2017 24.V.2017 - godzina 17.00

Klasy I-II - Informacja o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu. Informacja o proponowanych końcoworocznych ocenach niedostatecznych.


Przydział sal lekcyjnych na spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2016/2017

Klasa

Wychowawca

Kondygnacja

Gabinet

I A Katarzyna Kamińska I piętro 106
I B1 Marta Mażejko I piętro 104
I B2 Robert Smyk parter 7
II A Marcin Putra I pietro 109
II B1 Paweł Kurowski II piętro 207
II B2 Teresa Woźniak parter 9
II C Barbara Domysławska parter 6
III A Zbigniew Stefanowski II piętro 203
III B Mariola Pezowicz parter 8
III C Ewa Budzińska II piętro 201
Plan zajęć

Plan zajęć

Zobacz gdzie i kiedy masz lekcję w roku szkolnym 2016/2017. Plan obowiązuje od 1 września 2016.

Plan zajęć

Rodzice

Informacje dla rodziców

Wszystkie informacje o szkole i spotkaniach z nauczycielami w roku szkolnym 2016/2017.

Informacje dla rodziców

Old site

Archiwum strony www

Strona szkoły funkcjonująca do roku 2013 autorstwa Pana Józefa Kunickiego.

Zobacz