Zarząd Powiatu w Olecku zawarł porozumienie z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Vita”. W ramach porozumienia Przychodnia na ulicy 11 Listopada 23 (gabinet nr 6) będzie świadczyć usługi stomatologiczne dla uczniów naszej szkoły do 19. roku życia. Opiekę zdrowotną będzie sprawowała lekarz stomatolog Danuta Halina Wilczewska w następujących godzinach:

Poniedziałek:     7.00- 12.00

Wtorek               14.00- 20.00

Środa                  14.00- 20.00

Czwartek            7.00- 12.00

Piątek                  14.00- 20.00

Uczniów obowiązuje rejestracja w godzinach pracy gabinetu (osobiście lub telefonicznie –nr 87 520 47 00). Do rejestracji wymagany jest także nr PESEL ucznia.

Porozumienie władz Powiatu w Olecku w sprawie opieki stomatologicznej dotyczy ponadto Firmy Ekodent Sp. Z o.o. z Warszawy- harmonogram przyjęć w Dentobusie będzie podany w późniejszym terminie.