Rozpoczeliśmy współpracę z olsztyńską humanistyką.

I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku podpisało porozumienie o współpracy z Wydziałem Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dzięki tej umowie oleccy licealiści będą mogli korzystać z bogatej oferty edukacyjnej, którą do uczniów szkół ponadgimnazjalnych kieruje olsztyńska humanistyka. Porozumienie obejmuje m.in. udział młodzieży w warsztatach i wykładach, które cyklicznie przygotowują i przeprowadzają doświadczeni pracownicy naukowo-dydaktyczni reprezentujący wszystkie jednostki organizacyjne Wydziału Humanistycznego.

Oleccy licealiści będą mogli poszerzać swoją wiedzę z zakresu języka polskiego, języków obcych (angielski, niemiecki, rosyjski), historii i stosunków międzynarodowych czy filozofii, ale także poznać tajniki pracy dziennikarzy, logopedów, tłumaczy czy specjalistów z zakresu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Koordynatorką podpisania tejże umowy była dr Magdalena Makowska, która jest lingwistką i pracuje w Katedrze Filologii Germańskiej UWM w Olsztynie. Dr Makowska to absolwentka oleckiego liceum, w którym ukończyła klasę o profilu matematyczno-fizycznym. Z inicjatywy dr Makowskiej na Wydziale Humanistycznym corocznie organizowany jest wydziałowy konkurs dla humanistów z pasją SUPERHUMAN, którego celem jest wyłonienie i nagrodzenie najbardziej kreatywnych, przedsiębiorczych, aktywnych i twórczych studentów olsztyńskiej humanistyki.

M Makowska
Na zdj. dr Magdalena Makowska i Michał Ostrowski, student II roku filologii polskiej i finalista II edycji konkursu SUPERHUMAN.


pdf

UMOWA O WSPÓŁPRACY


Plan zajęć

Plan zajęć

Zobacz gdzie i kiedy masz lekcję w roku szkolnym 2016/2017. Plan obowiązuje od 1 września 2016.

Plan zajęć

Rodzice

Informacje dla rodziców

Wszystkie informacje o szkole i spotkaniach z nauczycielami w roku szkolnym 2016/2017.

Informacje dla rodziców

Old site

Archiwum strony www

Strona szkoły funkcjonująca do roku 2013 autorstwa Pana Józefa Kunickiego.

Zobacz