Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

phoca thumb m 49 308271 marca 2016 roku uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego  w Olecku uczcili pamięć żołnierzy wyklętych, organizując na korytarzach szkolnych wystawę fotografii, ukazujących najwybitniejszych bojowników o wolność naszej Ojczyzny. Wystawa była efektem współpracy naszej szkoły z Instytutem Pamięci Narodowej. Serdecznie zachęcamy do obejrzenia materiałów, które wykorzystaliśmy.

 

GENEZA DNIA PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

Odbiorą mi tylko życie. A to nie najważniejsze. Cieszę się, że będę zamordowany jako katolik za wiarę świętą, jako Polak za Polskę niepodległą i szczęśliwą, jako człowiek za prawdę i sprawiedliwość. Widzę dziś bardziej niż kiedykolwiek, że Idea Chrystusowa zwycięży, Polska niepodległość odzyska, a pohańbiona godność ludzka zostanie przywrócona.

49 42043

Te słowa zapisał w grypsie więziennym płk Łukasz Ciepliński Pług. Został on razem z pozostałymi oficerami IV Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość - MieczysławemKawalcem, Józefem Batorym, Adamem Lazarowiczem, Franciszkiem Błażejem, Karolem Chmielem i Józefem Rzepką – zamordowany strzałem w tył głowy w więzieniu na Mokoto-wie 1 marca 1951 roku. Dlatego Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzimywłaśnie 1 marca. Święto zostało wprowadzone ustawą sejmową 3 lutego 2011 roku.

KIM BYLI ŻOŁNIERZE WYKLĘCI?

Wspominamy bohaterów, którzy w obronie niepodległości i suwerenności ojczyzny podjęli nierówną walkę z Armią Czerwoną, NKWD i siłami marionetkowych władz komunistycznych zainstalowanych w Polsce przez Józefa Stalina. Określenie Żołnierze Wyklęci wprowadził weteran AK i WiN Jerzy Ślaski, który tak zatytułował wydaną w 1996 roku książkę. Ta nomenklatura nie wszystkim wydaje się właściwa, dlatego zaproponowano inną nazwę - Żołnierze Niezłomni. Komunistom nie wystarczyło zwycięstwo nad patriotami, torturowanie ich i uśmiercanie. Pragnęli ich zohydzić w oczach narodu i wymazać z pamięci. Przez kilkadziesiąt lat wydawało się, że cel ten osiągnęli. Jednak Żołnierze Niezłomni powrócili do świadomości Polaków i budzą żywe zainteresowanie oraz ogromny szacunek nie tylko historyków, ale także szerokich rzesz współczesnych rodaków. My także chcemy dziś uczcić ich pamięć.

49 37388

49 42044

49 42045

 

CELE ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

Ostatni komendant główny Armii Krajowej gen. Leopold Okulicki Niedźwiadek rozwiązał 19 I 1945 r. formację, która zdekonspirowana nie mogła już skutecznie działać. Patrioci nie mogli jednak odłożyć broni, ponieważ okupację niemiecką zastąpiła dominacja radziecka i terror komunistycznych władz polskich. Cele dalszej aktywności sił patriotycznych określił gen. Okulicki: Wojna się nie skończyła. Nigdy nie zgodzimy się na inne życie, jak tylko w całkowicie suwerennym, niepodległym i sprawiedliwie urządzonym Państwie Polskim. Daję Wam ostatni rozkaz. Dalszą swą pracę i działalność prowadźcie w duchu odzyskania pełnej niepodległości Państwa.

LICZEBNOŚĆ NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO PODZIEMIA I CZAS DZIAŁALNOŚCI

Walkę Żołnierzy Niezłomnych w latach 1944 – 1963 nazwano II konspiracją niepodległościową. W 1945 roku liczyła ona ok. 120 – 180 tysięcy uczestników, w tym ok. 13 -17 tys. walczących w oddziałach partyzanckich i bojowych jednostkach dyspozycyjnych. Po ogłoszeniu przez władze amnestii, 1800 żołnierzy zdecydowało się w latach 1947 – 1950 pozostać w leśnych oddziałach. Po roku 1950 walkę prowadziło nadal ok. 250 – 400 partyzantów. W końcowej fazie zmagań z totalitaryzmem do doświadczonych żołnierzy dołączyła młodzież, tworząca tzw. III konspirację. Walka trwała do 21 X 1963 r., kiedy ostatni Żolnierz Niezłomny– sierżant Józef Franczak Lalek – został zabity przez oddziały Służby Bezpieczeństwa i Zmotoryzowanych Obwodów Milicji Obywatelskiej.

49 42047Olech plakat

49 42048

 

ŚRODOWISKA, Z KTÓRYCH WYWODZILI SIĘ ŻOŁNIERZE WYKLĘCI

Żołnierze Niezłomni nie byli monolityczną organizacją. Tworzyli autonomiczne oddziały i wywodzili się ze środowisk o różnych obliczach ideowych. W niepodległościowym podziemiu działały następujące formacje: Armia Krajowa pod dowództwem gen. Leopolda Okulickiego Niedźwiadka (do rozwiązania 19 I 1945), Nie pod komendą gen. Emila Fieldorfa Nila ( IV 1944 – V 1945), Zrzeszenie ,,Wolność i Niezawisłość” założone przez płk. Jana Rzepeckiego Ożoga (2 IX 1945 – 27 XI 1947), Narodowe Zjednoczenie Wojskowe dowodzone przez ppłk. Tadeusza Danilewicza Domana (XI 1944 – jesień 1956), Narodowe Siły Zbrojne pod komendą m.in. ppłk. Stanisława Kasznicy (1945), Konspiracyjne Wojsko Polskie założone przez kpt. Stanisława Sojczyńskiego Warszyca (1945 – 1954), Wielkopolska Samodzielna Grupa Ochotnicza ,,Warta” ppłk. Andrzeja Rzewuskiego Hańczy (V–VIII 1945) oraz 5. i 6. Brygada Wileńska mjr. Zygmunta Szendzielarza Łupaszki i jego następców (1945 - 1952), które swoją działalnością objęły prawie całą północną Polskę.

SŁAWNI DOWÓDCY NIEPODLEGOŚCIOWEGO PODZIEMIA

Oprócz wymienionych wyżej, do najsławniejszych bohaterów niepodległościowego podziemia należeli m.in.: Witold Pilecki Witold, Antoni Heda Szary, Jan Borysewicz Krysia Mieczysław Niedziński Men, Anatol Radziwonik Olech, Marian Bernaciak Orlik, Hieronim Dekutowski Zapora, Zdzisław Broński Uskok, Leon Taraszkiewicz Jastrząb, Edward Taraszkiewicz Żelazny, Jan Leonowicz Burta, Hieronim Piotrowski Jur, Franciszek Jaskólski Zagończyk, Tadeusz Zielinski Igła, Jan Tabortowski Bruzda, Franciszek Przysiężniak Ojciec Jan, Michał Bierzynski Sęp, Kazimierz Żebrowski Bąk, Mieczysław Dziemieszkiewicz Rój, Henryk Flame Bartek, Antoni Żubryd Zuch, Zdzisław Badocha Żelazny, Zygmunt Błażejewicz Zygmunt, Władysław Łukasik Młot, Kazimierz Kamieński Huzar, Mieczysław Wądolny Mściciel, Józef Kuraś Ogień, ks. Władysław Gurgacz Sem i Danuta Siedzikówna Inka.

49 4203849 42040

49 42039

 

BILANS WALK

Walka Żołnierzy Niezłomnych zakończyła się militarną klęską, a komuniści utrzymali władzę do 1989 roku. Według trudnych do zweryfikowania danych, na polu walki poległo ok. 8 600 żołnierzy, 79 000 aresztowano. Na kare śmierci skazano w latach 1944 – 1956 ok. 5 000 osób, a ponad polowa tych wyroków została wykonana. Żołnierze Niezłomni podczas przesłuchań byli okrutnie torturowani i poniżani. Po wykonaniu wyroków śmierci ich ciała chowano w zbiorowych mogiłach w miejscach nieznanych ich bliskim. Członków ich rodzin poddawano szykanom. W mediach nazywano niezłomnych bohaterów bandytami, a nastepnie skazano pośmiertnie na zapomnienie. Cierpienie Żołnierzy Niezłomnych ks. Andrzej Rodziewicz w swojej homilii wpisał w Mękę Jezusa Chrystusa:
Śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu, wbrew założeniu tych, którzy na śmierć Go skazali, nie była klęską, ale zwycięstwem. Krew Chrystusa przelana na krzyżu stała się źródłem zbawienia, stała się zwycięstwem nad śmiercią i szatanem. Jego śmierć otworzyła ludzkości powrót do domu Ojca w Królestwie Niebieskim. Królestwie prawdy, miłości, sprawiedliwości i pokoju. Naród polski, od ponad tysiąca lat zjednoczony z Jezusem Chrystusem i Jego nauką, zawsze był wierny Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie. W ciągu wieków hasło ,,Bóg, Honor, Ojczyzna” było nierozdzielnym elementem dziejów naszego narodu. Zawsze potrafił polski lud ofiarę swego życia i cierpienia łączyć z Ofiara Jezusa Chrystusa, aby dzięki temu zjednoczeniu nic nie zginęło, ale by stawało się życiem dla przyszłych pokoleń.

SENS WALKI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

Wobec klęski militarnej i ogromu cierpienia Żołnierzy Niezłomnych, pojawia się pytanie o sens ich walki. Ciekawa jest odpowiedź wybitnego filozofa profesora Henryka Elzenberga, który powiedział: Sens walki powinien być mierzony nie jej szansami na zwycięstwo, lecz wartościami, w obronie których walka została podjęta. Mocno brzmią także słowa księdza Rodziewicza: Żołnierze Wyklęci walczyli z militarnego punktu widzenia bez szans, ale składali swoje życie w sprawie im drogiej i świętej – Ojczyźnie wolnej od obcego najeźdźcy czy okupanta. Oni wiedzieli, że są wartości, które na końcu zawsze odnoszą zwycięstwo, to: prawda, miłość, wolność i sprawiedliwość i każdy, kto pod tymi sztandarami walczy, przyczynia się do postępu ludów i narodów. A ponieważ samą Prawdą, samą Miłością, samą Sprawiedliwością i dawcą prawdziwej wolności jest Bóg, dlatego całą swoją nadzieję pokładali w Nim. Pamiętajmy więc, że dla nas chrześcijan, grób nie jest miejscem klęski i końcem wszelkiego życia, ale jest progiem do życia wiecznego. Pamiętajmy też, że groby męczenników za Ojczyznę nie są tylko miejscem tragedii patriotów polskich, ale źródłem natchnień i siły dla kolejnych pokoleń naszego Narodu.

49 42041

49 37388

49 42042

 

WALKA ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH A NASZA WSPÓŁCZESNOŚĆ

Jakie znaczenie dla nas ma pamięć o Żołnierzach Niezłomnych? Co ich ofiara wnosi w naszą współczesność? Oddajmy znów głos ks. Rodziewiczowi: To nasze spotkanie to nie tylko przypominanie przeszłości, rozrzewnianie się nad męczeństwem rodaków ale to przede wszystkim czerpanie natchnień do budowania innej przyszłości, lepszego jutra naszego kraju. Tych ofiar nie można nam zmarnować, nie wolno o nich zapomnieć ani o nich milczeć. Trzeba wsłuchiwać się w ich głos. Należy naśladować ich ofiarną, religijną i patriotyczną postawę. Ale przede wszystkim mamy obowiązek modlitwy za poległych w obronie wolności Ojczyzny. Bowiem ich prochy są dla nas święte, bo na nich jak na żyznej ziemi rośnie bohaterska historia Narodu.

Na zakończenie jeszcze jeden cytat. Biskup Henryk Hoser zadał nam trudne pytania: Czy nie stajemy się dziś grobami pobielanymi? Czy przypadkiem nie zabrakło nam Bożego Ducha? Czy jesteśmy godnymi spadkobiercami tych, którzy nie dawali się wciągnąć w ułudę i iluzję tego, co podawała ówczesna propaganda? Gdzie jest ten Duch, który ma mówić, że Bóg jest największym dobrem człowieka? Módlmy się by oni byli naszym wzorem miłości do Boga i Ojczyzny. Abyśmy tak jak oni umieli z odwagą i zaufaniem do Bożej Opatrzności zaśpiewać: ,,Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy.”

Paweł Kurowski

 

Do pobrania "MINI WYSTAWA":

Installing Updates Filled 50

Plan zajęć

Plan zajęć

Zobacz gdzie i kiedy masz lekcję w roku szkolnym 2016/2017. Plan obowiązuje od 1 września 2016.

Plan zajęć

Rodzice

Informacje dla rodziców

Wszystkie informacje o szkole i spotkaniach z nauczycielami w roku szkolnym 2016/2017.

Informacje dla rodziców

Old site

Archiwum strony www

Strona szkoły funkcjonująca do roku 2013 autorstwa Pana Józefa Kunickiego.

Zobacz