Mówię, więc jestem ...

phoca thumb m img 3589"Język jest kluczem otwierającym drzwi do kultury innych narodów"

Język, jakim się posługujemy, ma znaczący wpływ na nasz światopogląd.

Potwierdza to hipoteza Sapira-Whorfa, która głosi, iż różnice systemów językowych wypływają z odmiennych płaszczyzn ich kreowania, co wpływa na postrzeganie świata w odniesieniu do swojego kręgu językowego.

7 grudnia 2016 r.w murach naszego liceum odbył się Dzień Języków. W związku z tym młodzieżzaprezentowała swoje umiejętności muzyczne, recytatorskie i taneczne. Widownia została wprowadzona w rosyjską harmonijność, francuską swobodę, hiszpański rytm, niemiecki ład i brytyjską melancholię.

Odbył się również szybki konkurs z wiedzy i znajomości języka innych krajów, a za dobre odpowiedzi uczestnicy otrzymywali słodką nagrodę. Dobre wykonania muzyczne i charyzmatyczność muzyków wprawiły w radosny nastrój widownię, która nagrodziła występy gromkimi brawami.Wrodzonepredyspozycje nie stoją nam na przeszkodzie, każdy może stać się poliglotą, wystarczy ciężka praca i wystarczająca motywacja, jak przekonuje Benny Lewis.

Opiekunami apelu byli nauczyciele języków obcych pod kierownictwem p. I. Milczarek

 

Zobacz zdjęcia ...

Plan zajęć

Plan zajęć

Zobacz gdzie i kiedy masz lekcję w roku szkolnym 2016/2017. Plan obowiązuje od 1 września 2016.

Plan zajęć

Rodzice

Informacje dla rodziców

Wszystkie informacje o szkole i spotkaniach z nauczycielami w roku szkolnym 2016/2017.

Informacje dla rodziców

Old site

Archiwum strony www

Strona szkoły funkcjonująca do roku 2013 autorstwa Pana Józefa Kunickiego.

Zobacz