Czytelnia w I Liceum Ogólnokształcącym 
im. Jana Kochanowskiego w Olecku

Czytelnia jest dostępna w godzinach pracy biblioteki. Poza księgozbiorem podręcznym i czasopismami znajdują się tu także 3 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu.

Prenumerujemy następujące czasopisma:

 • Biblioteka w Szkole
 • Biologia w Szkole
 • Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej
 • Focus Historia
 • Gazeta Olsztyńska
 • Gazeta Wyborcza
 • Perspektywy
 • Świat Nauki
 • Wiadomości Historyczne
 • Wiedza i Życie
 • W Sieci Historii