Regulamin wypożyczalni
w I Liceum Ogólnokształcącym 
im. Jana Kochanowskiego w Olecku

 

 1. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
 2. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres trzech tygodni, ale w uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń z podaniem terminu ich zwrotu.
 3. Po upływie terminu zwrotu książki czytelnik, w uzasadnionych przypadkach, może ją prolongować u nauczyciela bibliotekarza.
 4. Czytelnik może zarezerwować potrzebną mu pozycję.
 5. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą albo inną pozycję wskazaną przez bibliotekarza.
 6. W stosunku do czytelników przetrzymujących książki może być zastosowane wstrzymanie wypożyczeń aż do momentu zwrócenia zaległych pozycji.
 7. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone przed końcem roku szkolnego.
 8. Czytelnicy opuszczający szkołę (uczniowie, pracownicy) zobowiązani są do wypełnienia karty obiegowej potwierdzającej zwrot książek i materiałów wypożyczonych z biblioteki.
 9. Istnieje możliwość wypożyczania przez uczniów książek na okres ferii świątecznych, zimowych i letnich.
 10. Nauczyciele wypożyczający komplety książek do pracowni lub na egzaminy ponoszą za nie odpowiedzialność materialną.
 11. Czytelnik jest zobowiązany do szanowania wypożyczonych książek i innych materiałów bibliotecznych.