autentycznosc

 

Autor: Stephen Joseph

Pozbądź się maski i bądź w życiu sobą!

Jak być sobą i dlaczego jest to ważne – na to pytanie próbuje odpowiedzieć psycholog zajmujący się badaniem rozwoju człowieka.

Na przestrzeni wieków filozofowie i uczeni zastanawiali się, co oznacza bycie sobą i życie zgodne z własnym „ja”. Potrzeba autentyczności – wyrażania w życiu tego, co naprawdę myślimy i czujemy – leży u podstaw naszego szczęścia. Badania naukowe dowodzą bowiem, że ludzie autentyczni są szczęśliwsi, zdrowsi i bardziej spełnieni w życiu. Zwykle jednak, bojąc się odrzucenia i negatywnej oceny, kryjemy się za rozmaitymi maskami bądź stosujemy strategie obronne.
Doktor Joseph, opierając się na koncepcjach psychologów pozytywnych i czerpiąc z własnego doświadczenia jako terapeuty, ukazuje, jak dotrzeć do swojego prawdziwego „ja” i zyskać odwagę jego wyrażania. Przytacza opisy konkretnych przypadków. Opisuje ćwiczenia, dzięki którym czytelnik może zastanowić się nad sobą. Na przykład:

  • dokończ zdanie: „Jeśli chcę, aby mnie doceniano, muszę ...............”;
  • odpowiedz na pytania: „Z czym wiąże się twoje imię? Czy może zostało ci nadane na cześć jakiegoś przodka? Jakie ma znaczenie dla ciebie i twojej rodziny? A może wolałbyś/wolałabyś mieć inne? Jeśli tak, to dlaczego?”

Według autora podejmowanie mądrych decyzji wymaga znajomości siebie, stanowienia o sobie i bycia sobą w każdej chwili. To przepis na autentyczne życie.

„Idea autentyczności jest niebezpieczna. Ludzie autentyczni bywają niewygodni i uciążliwi, kwestionują istniejący stan rzeczy i nie godzą się być pionkami.”