ucieczka do wolnosci

Autor: Erich Fromm

Studium o strukturze charakteru współczesnego człowieka.

Erich Fromm (1900-1980) to psycholog i filozof, autor dzieł dotyczących między innymi zagrożeń czyhających na gatunek ludzki w świecie gwałtownego rozwoju technologicznego oraz znaczenia wolności dla współczesnego człowieka.

Autor bada mechanizmy ucieczki od wolności, próbuje odpowiedzieć na pytania, dlaczego w pewnych warunkach ludzie ochoczo oddają się w niewolę i jakby z uczuciem ulgi pozbywają się wolności. Dlaczego dyktatorzy oraz będące na ich usługach autorytarne, a nawet totalitarne instytucje władzy cieszą się autentycznym wsparciem szerokich rzesz społecznych. Fromm bardzo jasno mówi o tym, co zniewalało człowieka na przestrzeni dziejów, a co dzisiaj może być z powodzeniem wykorzystane przez silniejszą jednostkę, aby podporządkować sobie słabszą. Człowiek dla potrzeby integracji z otoczeniem, grupą społeczną, narodem, rasą jest gotów zrezygnować z indywidualności, z autonomii, z własnego "ja". Totalitaryzm jest właśnie taką "ucieczką od wolności", żywi się on ludzką niepewnością, zagubieniem. Pod pozorem zaspokojenia potrzeb tłumu pochłania coraz większe rzesze zwolenników. Człowiek staje się automatem, bezwolnym trybikiem w precyzyjnie skonstruowanej maszynerii, przedstawiony jest tu jako istota, która dobrowolnie podda się każdemu zniewoleniu, jeśli da mu ono poczucie bezpieczeństwa i oddali samotność.

„Ucieczka od wolności” nie zdezaktualizowała się na przestrzeni lat. Wciąż inspiruje do myślenia i badań nad człowiekiem, zwłaszcza kondycją jego człowieczeństwa. Książka Fromma otwiera nowe horyzonty, zmusza do myślenia i pozwala zrozumieć mechanizmy, w których jako jednostka uczestniczymy lub znamy je z historii. To ciekawa analiza człowieka, jego zagubienia, poczucia odizolowania i samotności.