8 lutego 2018r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Olecku odbyła się już druga edycja Powiatowego Konkursu Sudoku. Lubię to! Warto wspomnieć, iż te logiczne diagramy stanowią jedną z najpopularniejszych gier liczbowych, których zawody mają zasięg ogólnopolski i światowy. Świetnie rozwija myślenie kreatywne, spostrzegawczość, poprawia pamięć. Celem konkursu jest m. in. popularyzowanie łamigłówek liczbowych wśród dzieci i młodzieży szkolnej, doskonalenie umiejętności logicznego myślenia, propagowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Warto podkreślić, iż I edycja konkursu cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem.

W etapie szkolnym wzięło udział ponad 600 uczestników. W obecnej edycji mamy 99 finalistów wybranych spośród 760 biorących udział w etapie szkolnym, z oleckich placówek, Kowali Oleckich, Świętajna, Wieliczek, Babek Oleckich, Sokółek, Judzik, Stożnego.

Organizacyjny sukces naszego przedsięwzięcia był możliwy dzięki bardzo dobrej współpracy między szkołami, przede wszystkim zaangażowaniu Szkoły Podstawowej nr 1 im. H. Sienkiewicza i Pani dyr. Eligii Bańkowskiej oraz Szkoły Podstawowej nr 2 im. M. Kopernika i Pani dyr. Barbary Taraszkiewcz.

Konkurs objęty był patronatem Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty, Burmistrza Olecka i Starosty Oleckiego.

Po emocjonującej grze i pięciu dogrywkach nagrody i medale Mistrza Sudoku otrzymali:

W kategorii – szkoły podstawowe klasy I – III

I miejsce - Malwina Muszyńska, Szkoła Podstawowa nr 1 w Olecku (ucz. klasy III)

II miejsce - Wiktoria Danielewicz, Szkoła Podstawowa w Sokółkach (ucz. klasy III)

III miejsce - Filip Banaś, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wieliczkach (ucz. klasy III)

W kategorii – szkoły podstawowe klasy I V– VI

I miejsce – Dawid Kosiński, Szkoła Podstawowa nr 3 w Olecku (ucz. klasy VI)

II miejsce - Mateusz Majewski, Szkoła Podstawowa nr 1 w Olecku (ucz. klasy IV)

III miejsce -Izabela Jachimowicz, Szkoła Podstawowa nr 1 w Olecku (ucz. klasy IV)

W kategorii – szkoły podstawowe klasy VII i klasy gimnazjalne

I miejsce – Oliwia Gołaszewska, Szkoła Podstawowa nr 1 w Olecku (ucz. klasy VII)

II miejsce - Zuzanna Bagan, Szkoła Podstawowa nr 4 w Olecku (ucz. klasy VI)

III miejsce - Gabriela Trofimow, Szkoła Podstawowa nr 4 w Olecku (ucz. klasy II gimnazjum)

W kategorii szkoły ponadpodstawowe

I miejsce – Kinga Matwiejczyk, I Liceum Ogólnokształcące w Olecku ( ucz. klasy III)

II miejsce – Mariola Milewska, Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku (ucz. klasy II)

III miejsce - Aleksandra Sadowska, Zespół Szkół Technicznych w Olecku

Logiczne zmagania uświetnił występ uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 pod kierunkiem Pani Teresy Szadkowskiej. Umiliło to oczekiwanie uczniom i ich opiekunom na ostateczne wyniki. Na korytarzu można było obejrzeć prace plastyczne uczniów ze szkół będących organizatorami konkursu. Podziękowanie za pomoc w przygotowaniach należy się także przedstawicielom Rady Rodziców- Joannie Skorupskiej- Gałkowskiej i Magdalenie Modzelewskiej, a także osobie, bez której nie byłoby żadnej edycji konkursu Pani Elżbiecie Guziejko.

Koordynatorami konkursu byli: Teresa Grzymkowska (wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. H. Sienkiewicza), Barbara Domysławska (nauczycielka matematyki w I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Kochanowskiego), Katarzyna Kalejta (nauczycielka matematyki w Szkole Podstawowej nr 1 im. H. Sienkiewicza), Marta Katarzyna Kulbacka (nauczycielka matematyki w Szkole Podstawowej nr 2 im. M. Kopernika).

 

Galeria: Sudoku w I LO! To lubię!