Współpracujemy:

 

Dzień Edukacji Narodowej- w naszym liceum uroczystość z tej okazji odbyła się 16 października 2018 r. W uroczystości wzięli udział nauczyciele i pracownicy szkoły, licznie przybyli nauczyciele emeryci oraz uczniowie. Swoją obecnością zaszczycili również zaproszeni goście: Starosta Olecki p. Marian Świerszcz i przewodnicząca Rady Rodziców p. Joanna Łabanowska.

Uroczystość rozpoczęła p. dyrektor Katarzyna Kamińska, która przekazała wszystkim nauczycielom najlepsze życzenia. Odczytała również list dawnego absolwenta liceum, który dzielił się wspomnieniami z lat szkolnych i podkreślał znaczenie edukacji w dalszym życiu.

 Następnie głos zabrali przybyli goście, składając gronu nauczycielskiemu życzenia zdrowia i dalszej owocnej pracy.

Nagrody z okazji Święta w tym roku szkolnym otrzymali: nagrodę Starosty- p. Wojciech Pilichowski, p. Emilia Przemielewska i p. Robert Smyk, nagrodę Dyrektora- p. Barbara Domysławska, p. Elżbieta Guziejko, p. Paweł Kurowski, p. Zbigniew Stefanowski i p. Teresa Woźniak.

W dalszej kolejności odbyła się część artystyczna. Uczniowie przypomnieli genezę Dnia Edukacji Narodowej. Przedstawili teksty liryczne i humorystyczne, dotyczące nauczania i wychowania. Recytowali wiersze o tematyce edukacyjnej. Były to utwory: „Pan od przyrody” Z. Herberta, „Łacina” J. Tuwima i „Modlitwa wychowawcy” autorstwa J. Korczaka. Przypomniano też metody wychowawcze stosowane na przełomie XIX i XX wieku, które miały przestrzegać przed skutkami niegrzecznego zachowania i nieposłuszeństwa wobec rodziców. Część ta była przeplatana utworami muzycznymi.

Na zakończenie uroczystości uczniowie złożyli nauczycielom życzenia oraz ciasteczka z napisem „Serce za serce”.

Nauczyciele, w myśl słów J. Korczaka z wiersza „Modlitwa wychowawcy”, z głębi serca życzyli uczniom:

„Daj dzieciom dobrą dolę, daj wysiłkom ich pomoc, ich trudom błogosławieństwo. Nie najłatwiejszą prowadź ich drogą, ale Najpiękniejszą”.

Nad organizacją uroczystości, z ramienia Samorządu Uczniowskiego, czuwali: p. M. Bartnicki, p. P. Kurowski i p. E. Przemielewska.

                                                                             Mariola Pezowicz

Galeria: Obchody Dnia Edukacji Narodowej w I Liceum Ogólnokształącym w Olecku