Współpracujemy:

 

Odzyskanie niepodległości w 1918 roku to przełomowe wydarzenie w historii naszego kraju. Od wielu lat dzień 11 listopada obchodzony jest w atmosferze radości oraz dumy z tych, którzy przed laty walczyli o niepodległą ojczyznę.

Minęło 100 lat od odzyskania niepodległości. Upamiętniając to wielkie wydarzenie, I Liceum Ogólnokształcące im. J. Kochanowskiego w Olecku w dniu 9 listopada 2018 r. zorganizowało uroczysty apel, w którym uczestniczyła cała społeczność szkolna, proboszcz Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego ks. kan. Waldemar Barnak,  nauczyciele emeryci oraz przedszkolaki z przedszkola Smyk. Było to wielopokoleniowe spotkanie.

Uroczystość rozpoczęła się odsłonięciem tablicy pamiątkowej z napisem: ”100 lat Niepodległości Polski 1918- 2018”. Następnie dzieci z przedszkola śpiewały piosenki i recytowały wiersz: ”Kto Ty jesteś? – Polak mały…” Rys historyczny wydarzeń sprzed 100 lat przedstawił nauczyciel historii p. Paweł Kurowski. Po tym nauczyciele i uczniowie z I LO w Olecku śpiewali pieśni niepodległościowe, korzystając ze śpiewników, który każdy otrzymał przed uroczystością. Śpiewnik pt. ”Niepodległa” zawierał polskie hymny i pieśni patriotyczne. Utwory te towarzyszyły Polakom w chwilach trudnych i radosnych, a które nadal są istotnym elementem naszej tożsamości narodowej. Na początku była ”Bogurodzica” wykonana przez nauczyciela historii p. Mariusza Bartnickiego. Następnie śpiewano: ”Gaude Mater Polonia”, ”Hymn do miłości ojczyzny”, ”Boże, coś Polskę”, ”Rotę”, ”My, Pierwsza Brygada”, ”Rozkwitały pąki białych róż”, ”Wojenko, wojenko”, ”Żeby Polska była Polską” i inne. Akompaniament muzyczny wykonał zaproszony p. Paweł Nalbach- organista z kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego w Olecku. Wykonanie każdego utworu poprzedzone było krótką informacją o okolicznościach jego powstania. O godzinie 11.11 wszyscy uczestnicy uroczystości odśpiewali hymn państwowy ”Mazurek Dąbrowskiego”. Wspólne patriotyczne śpiewanie było dla Ciebie, Polsko. Dostarczyło ono wiele emocji i wzruszeń. Na zakończenie apelu głos zabrała p. dyrektor Katarzyna Kamińska, nawiązując do wydarzeń odzyskania niepodległości. Szkoła była świątecznie udekorowana – kwiaty, plakaty, które wykonali uczniowie, biało- czerwone baloniki, każdy uczestnik uroczystości miał biało- czerwony kotylion. Wszystko to podkreślało ważność Święta Odzyskania Niepodległości.

   W apelu brało udział ponad 40 uczniów ze wszystkich klas, pokazali oni piękny kunszt artystyczny i pełne zaangażowanie młodego pokolenia. Apel przygotowany był pod kierunkiem  nauczycieli historii p. M. Bartnickiego i p. P. Kurowskiego oraz p. E. Przemielewskiej i p. Z. Stefanowskiego. Wszystkim należą się podziękowania.

                                                         Mariola Pezowicz

Galeria: 100 lat Niepodległej Ojczyzny

Galeria 2: 100 lat Niepodległej Ojczyzny