Współpracujemy:

 

Na co dzień mówimy, że „zużywamy” energię (co sugeruje jej bezpowrotne utracenie) albo że ją „wytwarzamy”. Fizyka widzi to jednak inaczej – energii nie można ani wytworzyć, ani „stracić”, można ją tylko przekształcać z jednej formy w inną. Konsekwencją tego jest fundamentalna zasada Przyrody-zasada zachowania energii. W każdej formie materii uwięziona jest energia. Na poziomie atomu uwalniana jest w postaci promieniowania elektromagnetycznego. Jego wartość energetyczna nie jest duża.

Dopiero gdy doprowadzimy do rozszczepienia jądra to uzyskamy energię rzędu miliona elektronowoltów/MeV/. Jak to się odbywa młodzież LO w Olecku obserwowała w reaktorze jądrowym w Świerku w Narodowym Centrum Badań Jądrowych. Uczestniczyła w bardzo interesujących wykładach: Fizyka jądrowa w medycynie; Czym jest promieniotwórczość i skąd się bierze.

Wszyscy jednogłośnie stwierdzili: energii jądrowej nie należy się bać a korzystać z jej rozwiązań w medycynie, technice, energetyce.

Galeria: LICEALIŚCI W CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH

Galeria: LICEALIŚCI W CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH 2

                                                                                        Opiekun wycieczki Z.Grodzki