Współpracujemy:

 

Galeria: Jasełka w 1 LO w Olecku

Galeria: Koncert Kolęd w 1 LO w Olecku

 

 

W naszych sercach jest Boże Narodzenie.

W okresie Świat Bożego Narodzenia tradycją w I LO im. J. Kochanowskiego w Olecku stały się jasełka. Tegoroczne jasełka łączyły przeszłość ze współczesnością. Sceny przedstawiały pielgrzymkę młodych ludzi z różnych stron świata do Betlejem. Odległość, którą musieli pokonać, była duża. Podróż była trudna, ale oni podjęli ten wysiłek, bo tak czuło ich serce. Młodzi nieśli dary Bożemu Dziecięciu, po drodze rozdali je jednak  potrzebującym. Gdy dotarli do celu, nie mieli już żadnych prezentów. Wówczas poznali prawdę- dary, którymi obdarzyli potrzebujących, to jednocześnie najpiękniejsze dary złożone Bożemu Dziecięciu. Jaka nauka płynie dla nas z tej sytuacji? Czy znamy drogę do naszych bliskich? Czy znamy drogę do potrzebujących? Idźmy z pośpiechem do drugiego człowieka. Uczyńmy wszystko, aby odnaleźć drogę do serc innych ludzi.

Sceny jasełek przeplatane były śpiewaniem kolęd w wykonaniu nauczyciela historii p. Mariusza Bartnickiego wraz z młodzieżą. Uroczystość przygotowali uczniowie liceum pod przewodnictwem księdza Arkadiusza Gutowskiego i katechetki p. Barbary Zdanewicz.

We wspólnym świętowaniu wzięli udział: młodzież szkolna, przedstawiciel starostwa, nauczyciele liceum, emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły.

                                                                Mariola Pezowicz

Świąteczna Wieża Babel.

W okresie Świat Bożego Narodzenia w I LO im. J. Kochanowskiego w Olecku odbył się międzyklasowy konkurs kolęd. Każda klasa przygotowała kolędę w języku obcym, którego nie uczy się w szkole. Były, między innymi, kolędy w języku włoskim, hiszpańskim, norweskim, ukraińskim. Do konkursu przystąpiły wszystkie klasy- pierwsze, drugie i trzecie. Młodzież starannie przygotowała się do konkursu, ciekawie i z wielkim artyzmem wykonywała kolędy. Były pomysłowe stroje, adekwatne do treści utworu i kraju, z którego pochodził. Komisja oceniająca miała niełatwe zadanie. Jednogłośnie przyznała pierwsze miejsce klasie II A za wykonanie kolędy pt.” II Natale Arriva In Citta” w języku włoskim. Uczniowie z klasy II A przedstawili piękne widowisko sceniczne- był wspaniały śpiew, ciekawa choreografia- interesujące układy taneczne i figury gimnastyczne. Całości dopełniały świąteczne stroje i rekwizyty, na których napisane były świąteczne życzenia. W nagrodę klasa II A otrzymała zaproszenie do pizzerii.

Występy wszystkich klas były bardzo interesujące i przedstawiały wysoki poziom. Gratulujemy wszystkim klasom wspólnego kolędowania i ciekawych pomysłów.

 Po konkursie uczniowie udali się do klas na spotkania wigilijne.

                                                         Mariola Pezowicz