Współpracujemy:

 

Galeria: Z Sudoku za pan brat!

Galeria: Z Sudoku za pan brat!, fot. p. J. Kunicki

Sudoku jest jedną z najpopularniejszych gier liczbowych. Po raz kolejny przekonali się  o tym uczniowie z powiatu oleckiego. Warto podkreślić, iż świetnie rozwija myślenie  kreatywne, spostrzegawczość, poprawia pamięć. Przy tej grze  pracują wspólnie i  pamięć, i logika, wymaga to od graczy myślenia strategicznego i twórczego rozwiązywania problemów.  Konkurs pt. Sudoku Lubię to! odbył się już po raz czwarty w I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Kochanowskiego w Olecku. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Pan Burmistrz Olecka –Karol Sobczak, Pani Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Olecku Urszula Nejfert, dyrektorzy szkół powiatu oleckiego:  Katarzyna Kamińska- I LO im. J. Kochanowskiego, dyrektor SP nr 1 im. H. Sienkiewicza – Eligia  Bańkowska, dyrektor SP nr 2 imienia M. Kopernika także w Olecku - Barbara Taraszkiewicz, dyrektor SP  w Kijewie – Teresa Sulima oraz wicedyrektor SP nr 3 im. Jana Pawłą II- Iwona Narkiewicz- Bielska. Poza tym prowadząca Emilia Przemielewska powitała również koordynatorów ze szkół z powiatu oleckiego, rodziców, a przede wszystkim uczestników finału, bez których inicjatywa, nie miałaby sensu.

 

Warto w tym miejscu przybliżyć cel inicjatywy pomysłodawczyni przedsięwzięcia Elżbiety Guziejko.  Jest nim m. in. popularyzowanie łamigłówek liczbowych wśród dzieci  i młodzieży szkolnej, doskonalenie umiejętności logicznego myślenia, propagowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu, zwłaszcza w dobie daleko rozwiniętej myśli informatyczno -gamingowej. Warto podkreślić, iż kolejne edycje konkursu cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem . W etapie szkolnym wzięło udział ponad 650 uczestników z różnych szkół  powiatu oleckiego: Olecka, Kowali Oleckich, Wieliczek, Babek Oleckich, Judzik, Stożnego, Gąsek, Kijewa  . W ścisłym finale tej edycji znalazło się  aż  98 zwolenników Sudoku.

Organizacyjny sukces naszego przedsięwzięcia był możliwy dzięki  bardzo dobrej współpracy między szkołami, dużemu zaangażowaniu nauczycieli, jak i rodziców, szczególne podziękowania zostały skierowane pod adresem przedstawicielek  Rad Rodziców z poszczególnych szkół organizujących konkurs: Marty  Witkowskiej, Barbary Szejnogi, Joanny Łabanowskiej. Koordynatorkami merytorycznymi z partnerskich szkół były: Katarzyna Kalejta, Halina Matwiejczyk (SP 1), Marta Kulbacka  (SP 2) i Barbara Domysławska ( I LO). Natomiast za prawidłowy przebieg konkursu  w macierzystych szkołach odpowiadali: Paweł Karandziej, Helena Grochowska, Beata Kwiatkowska, Małgorzata Grzyb, Wojciech Ignatiuk, Ewelina Pojawa, Agata Sakowska, Marzenna Grodzicka, Ewa Kamińska, Ewa Wasilewska-Ciwoniuk, Agnieszka Popczyńska, Anna Płazińska. Czas oczekującym na wyniki umilił świetny program słowno-muzyczny „ Szkoła w krzywym zwierciadle” w wykonaniu uczniów SP 1, pod kierunkiem pani Teresy Szadkowskiej i pana Adama Truchana. A oto wyniki tegorocznej klasyfikacji:

W kategorii szkół podstawowych klasy I – III

Lena Michniewicz ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Olecku – I miejsce

Marcin Zieliński ze Szkoły Podstawowej w Kowalach Oleckich – II miejsce

Filip Żurawlew ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Olecku – III miejsce

 

W kategorii szkół podstawowych klasy IV – VI

Joanna Sulżycka z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wieliczkach – I miejsce

Szymon Muszyński ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Olecku – II miejsce

Kinga Walentowicz ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Olecku – III miejsce

 

W kategorii szkół podstawowych  klasy VII – VIII oraz klas I szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

Marta Chołod ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Olecku – I miejsce

Miriam Kotnarowska z Zespołu Szkół Technicznych w Olecku – II miejsce

Natalia Chołod z Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku – III miejsce

 

W kategorii szkół ponadpodstawowych

Mariola Milewska z Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku – I miejsce

Magdalena Pilichowska z Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku – II miejsce

Izabela Krzymińska z Zespołu Szkół Technicznych w Olecku – III miejsce

Konkurs, jego cele i działania, zostało docenione i uzyskało patronat honorowy Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty oraz pozytywnie ocenione przez lokalne władze poprzez patronat honorowy Burmistrza Olecka i Starosty Oleckiego.     

 

Wyniki IV Edycji Powiatowego Konkursu

SUDOKU LUBIĘ TO!

sudoku.lo.olecko.pl

Emilia Przemielewska