Współpracujemy:

 

Dnia 13 października 2017 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Olecku odbyła się uroczystość z okazji Dnia Nauczyciela. Na zorganizowanym apelu spotkali się nauczyciele i pracownicy tej szkoły, nauczyciele emeryci oraz uczniowie. Swoją obecnością zaszczycili również zaproszeni goście: proboszcz Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego ks. kan. Waldemar Barnak, przedstawiciel Starostwa Powiatowego- p. Halina Bogdańska oraz przedstawiciel Rady Rodziców- p. Agata Gałaszewska.

Uroczystość otworzył p. dyrektor Leszek Olszewski, który przekazał najlepsze życzenia w myśl słów św. Jana Pawła II:

„Istnieją ludzie, którzy mają serce ze złota, Wszystko, co czynią, jest odbiciem ich serdeczności. A tymi ludźmi, którzy mają serce ze złota, jesteście Wy, Nauczyciele i Wychowawcy. Za ten trud i spracowane ręce Kłaniam się Wam dzisiaj w podzięce”.

Następnie Dyrektor wręczył nagrody. W tym roku otrzymały je następujące osoby: p. Mariusz Bartnicki, p. Ewa Budzińska, p. Oksana Korzun, p. Iwona Milczarek, p. Wojciech Pilichowski, p. Emilia Przemielewska, p. Zbigniew Stefanowski, p. Zofia Szczubełek.  P. Elżbieta Guziejko, p. Aleksandra Ośródka otrzymały nagrody Starosty Oleckiego. 
Po tym głos zabrali zaproszeni goście oraz uczniowie, przekazując nauczycielom życzenia i kwiaty. Pan Dyrektor podziękował również za pracę, odchodzącej na emeryturę, księgowej p. Alicji Tarasiuk.

W dalszej kolejności odbyła się część artystyczna, którą przedstawili: zespół z przedszkola Jedyneczka oraz seniorzy „Oleckie Echo”. Wszyscy artyści- maluchy i dorośli- byli ubrani w kolorowe ludowe stroje, wykonawcy pięknie tańczyli i śpiewali przy akompaniamencie muzyki.

Uroczystość zakończyła się obiadem grona nauczycielskiego, pracowników szkoły i zaproszonych gości.

Nad organizacją uroczystości, z ramienia samorządu uczniowskiego, czuwali: p. Katarzyna Kamińska, p. Marcin Putra, p. Robert Smyk.

Galeria: „… Kłaniam się Wam dzisiaj w podzięce”