Współpracujemy:

 

Młodzież I LO im. Jana Kochanowskiego w Olecku w piątek 10 listopada 2017 spotkała się z kapitanem Dariuszem Mioduszewskim w zakresie wyboru przyszłego zawodu. Kapitan przedstawił podstawowe informacje o służbie wojskowej. Wyjaśniał, czym jest służba przygotowawcza i kto może ją pełnić, informował o Narodowych Siłach Rezerwowych, o służbie kandydackiej i Wojskach Obrony Terytorialnej. Przedstawił też szczegółowo system wojskowego szkolnictwa wyższego, mówił o możliwościach podjęcia pracy po ukończeniu studiów, o wynagrodzeniu i innych świadczeniach dla pracujących w wojsku. Opowiedział również o swojej motywacji i decyzji co do wyboru studiów, o służbie wojskowej, którą pełni.

Po wystąpieniu kapitana uczniowie zadawali pytania, prosili o szczegółowe wyjaśnienia. Młodzież była zainteresowana i prawdopodobnie po uzyskaniu świadectwa maturalnego niektórzy wybiorą się na uczelnie wojskowe.

Spotkanie kapitana z uczniami I LO w Olecku zorganizowała p. Teresa Woźniak.