1. Biszewski Bartosz
 2. Czajewska Emilia
 3. Dąbek Bianka
 4. Dębowska Martyna Maria
 5. Domasik Julia
 6. Gałkowski Błażej
 7. Grygieńć Łukasz
 8. Jankowski Kacper
 9. Jasiński Patryk
 10. Jeglińska Gabriela
 11. Kabak Zuzanna
 12. Kamińska Urszula
 13. Konopko Kinga
 14. Kozłowski Patryk
 15. Kułak Sandra
 16. Leonarczyk Kinga Nadia
 17. Myszkiewicz Miłosz
 18. Naruszewicz Emilia
 19. Nieszczerzewska Weronika
 20. Pieczulis Maciej
 21. Płazińska Wiktoria
 22. Putra Marlena
 23. Smyk Weronika
 24. Stankiewicz Róża Maria
 25. Szeraszewicz Karolina

(kolejność alfabetyczna)

Serdecznie gratulujemy tegorocznym Stypendystom!

UWAGA: Zakwalifikowani uczniowie otrzymają pomoc materialną w formie jednorazowego stypendium finansowego w wysokości 1 000 zł oraz opiekę nauczyciela-tutora na rok szkolny 2019/2020. Celem opieki tutorskiej jest pomoc uczniom w dalszym osiąganiu jak najlepszych rezultatów w nauce, wsparcie w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne, aktywna współpraca z uczniem i monitorowanie jego osiągnięć edukacyjnych.
Szczegóły przekazania środków i zasady ich rozliczenia zostaną określone w umowie stypendialnej.