Galeria: Wybieramy zawód.

Dnia 12 listopada 2019 r. uczniowie klas trzecich I LO Im. J. Kochanowskiego w Olecku spotkali się z przedstawicielem wojska. Na spotkanie przybył przedstawiciel 11 Mazurskiego Pułku Artylerii im. gen. Józefa Bema z Węgorzewa – starszy chorąży sztabowy Robert Kopiczko. Przybliżył on młodzieży informacje na temat historii pułków w Polsce na przestrzeni wieków- od okresu panowania Stefana Batorego, przez czas rozbiorów, Układu Warszawskiego do II RP.

W rozmowach z młodzieżą opowiadał on o swoim zawodzie, o satysfakcji z wykonywanej pracy, o wynagrodzeniu, o trudnościach i odpowiedzialności. Przedstawił też zasady przyjęcia do pracy w wojsku. Zaproszony gość w interesujący sposób przekazywał informacje o zawodach wojskowych. Swoje wypowiedzi zobrazował ciekawymi prezentacjami. Młodzież była bardzo zaciekawiona, zadawała pytania. Można przypuszczać, że wielu uczniów pomyśli o wyborze studiów  w mundurze.

     Organizatorami  spotkania były: p. dyrektor Zofia Szczubełek i p. Teresa Woźniak- nauczyciel przedsiębiorczości.

                                                           Mariola Pezowicz