Dwóch nauczycieli z I Liceum im. Jan Kochanowskiego w Olecku- Zbigniew Stefanowski oraz Paweł Kurowski wzięło udział w konferencji w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Tematem sympozjum było "Polsko-żydowskie dziedzictwo Rzeczpospolitej. Wyzwania pamięci i edukacji." Muzeum Historii Żydów Polskich powstało z inicjatywy Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce (SŻIH) i jest jedną z pierwszych w Polsce instytucji kultury utworzonych w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne.

Powstało i prowadzi działalność dzięki środkom przekazywanym przez rząd (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego), samorząd terytorialny (miasto stołeczne Warszawa) i organizację pozarządową, które zgromadziło środki od darczyńców z Polski i zagranicy (SŻIH).
W ramach uczestnictwa w konferencji nauczyciele otrzymali nielimitowany dostęp do zwiedzania wystawy stałej, która zrobiła na nich największe wrażenie. Wystawa składa się z ośmiu galerii. Przedstawiono w nich kolejne etapy historii: od legend o przybyciu Żydów na ziemie polskie, przez rozwój przemysłu i handlu, po czas Zagłady i współczesność. Dzięki wystawie zwiedzających mogą uzyskać odpowiedzi na pytania. Kiedy i w jakich okolicznościach pojawili się w Polsce pierwsi Żydzi? W jaki sposób nasz kraj stał się centrum żydowskiej diaspory i domem największej społeczności żydowskiej na świecie? Jak przestał nim być i jak odradza się tu życie żydowskie?
Nauczyciele Kurowski i Stefanowski, z wykształcenia historycy, wzięli dodatkowo udział w warsztatach: „Gdzie uczyła się żydowska młodzież? Zajęcia z wykorzystaniem relacji ocalałych” oraz „Rozmawiamy o Żydach– jak reagować na trudne sytuacje w klasie?