Magazyn "Perspektywy" opublikował tradycyjny ranking najlepszych polskich szkół. Licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. Wśród liceów ogólnokształcących w województwie warmińsko-mazurskim najlepsze okazały się szkoły z Olsztyna. Powody do zadowolenia daje wynik ogólnopolski i wojewódzki naszego liceum. I LO w Olecku w 2020 roku zajęło 648 miejsce w kraju i 24 miejsce w województwie. Tym samym, w porównaniu do miejsca z ubiegłego roku, szkoła zanotowała duży awans. W 2019 roku nasze liceum było na 712 miejscu w |kraju, a w województwie uplasowało się daleko po 30. miejscu. Od kilku lat pniemy się w górę w rankingu "Perspektyw". W wysokie pozycje rankingowe wpisana jest nie tylko liczba zwycięstw, punkty maturalne, pomyślnie zdane egzaminy.

To także sukces wynikający ze współpracy grona pedagogicznego, ambitnych uczniów, lokalnych władz oświatowych i samorządowych, dbających o dobre warunki pracy naszej szkoły. Ogłoszenie XXII rankingu „Perspektyw” to też okazja, by podziękować uczniom i nauczycielom naszego liceum. Ranking to także bardzo ważne narzędzie do zbierania i upowszechniania informacji. Dla uczelni to przede wszystkim informacja o tym, jakich kandydatów na studia można się spodziewać. Nasze liceum uzyskało prawo do używania w 2020 roku tytułu honorowego- „Brązowej” Szkoły 2020 . Jest to specjalny tytuł dla naszego liceum -potwierdzenie wysokiej jakości pracy I LO im. J. Kochanowskiego w Olecku.

Mariola Pezowicz