W lutym 2020 r. w naszym województwie odbyły się różne konkursy. Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Kochanowskiego w Olecku licznie w nich uczestniczyli.

Tegoroczny XXV Wojewódzki Konkurs Poezji K. K. Baczyńskiego  odbył się w Ełku w dniach 24- 26.02. 2020r.

 

Cele konkursu to꞉

- popularyzacja twórczości K. K. Baczyńskiego,

- utrwalanie uczuć patriotycznych,

- rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie,

- odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród uczniów,

- promowanie młodych talentów,

- integracja uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

 Przewodnie hasło tego konkursu brzmiało꞉ „Człowiek przed lustrem swoich czasów”. Konkurs przebiegał w wielu kategoriach.

Do zmagań finałowych z I LO w Olecku zakwalifikowały się trzy uczennice. W kategorii konkurs fotograficzny swoją pracę pt. „Martwi za życia” przedstawiła Kinga Konopko (ucz. kl. II B), zdobywając I miejsce. W kategorii poezji śpiewanej (zespoły)- uczestnicy mieli za zadanie wykonać dwa utwory muzyczne꞉ jeden do tekstu wybranego wiersza K. K. Baczyńskiego oraz drugi, dowolny, związany z tematem przewodnim konkursu. W tej formule z naszego liceum uczestniczyły꞉ Zofia Kozłowska i Natalia Rant (ucz. kl. I C), które zajęły II miejsce.  Uczennice wykonały dwa utwory z własną aranżacją- „Legenda” K. K. Baczyńskiego i „Banita” J. Brzechwy.

Uczniowie naszego liceum licznie uczestniczyli w XVI Regionalnym Konkursie Recytatorskim im. W. Klejmonta „Poeci pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszczyzny”.

Cele konkursu to:

- ocalenie od zapomnienia poezji dawnych twórców regionalnych,

- kształtowanie wrażliwości na słowo pisane współczesnych twórców tej Ziemi,

- zachęcenie do kształtowania poczucia silnej więzi ze spuścizną ludzi pióra naszego regionu.

28.02.2020r. odbyły się eliminacje powiatowe. Z naszego liceum na szczeblu powiatu  w kategorie wiekowej- szkoły średnie, wzięli udział następujący uczniowie:

uczennica Zofia Kozłowska, kl. I C -zajęła I miejsce.

Uczeń Jan Ospital, kl. I A- zajął II miejsce oraz nagrodę za najciekawszą interpretację wiersza Janiny Osewskiej.

Uczniowie: Weronika Maciejewska, kl. I B i Jakub Truchan, kl. I A - zajęli ex aequo III miejsce.

Wyróżnienie otrzymała uczennica Julia Dębowska- kl. I B.

Uczennice: Natalia Rant, kl. I B, Oliwia Ignatowicz, kl. I F,  Martyna Putra i Angelika Salwa, kl. II B, otrzymały nagrody i dyplomy.

Wszyscy uczestnicy reprezentowali bardzo wysoki poziom, świadczą o tym zdobyte miejsca, nagrody, wyróżnienia i dyplomy.  

Uczestnikom konkursów serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Uczniów do konkursu przygotowywały nauczycielki jęz. polskiego- p. Mariola Pezowicz  i p. Emilia Przemielewska.

                                                           Mariola Pezowicz