Kalendarz roku szkolnego 2019/2020
obowiązujący w 
I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Olecku