Kalendarz roku szkolnego 2018/2019
obowiązujący w 
I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Olecku