Szkolny zestaw podreczników obowiązujący
w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Jana Kochanowskiego w Olecku.

Klasa I pdf

Klasa II pdf

Klasa III pdf