Rada Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego
im. Jana Kochanowskiego w Olecku

Joanna Magdalena Łabanowska (IIc)  - Przewodniczący
Jacek Malinowski (Ib) - Zastępca Przewodniczącego
Joanna Dąbrowska - Ospital (Ia) - Sekretarz
Karol Brodowski (Id) - Skarbnik
 

Komisja Rewizyjna:

Joanna Skorupska - Gałkowska III A - Przewodniczący
Katarzyna Jenczewska I E - Zastępca Przewodniczącego
Aneta Kozłowska II B - Członek

 

 

 

Konto Bankowe Rady Rodziców:
25 9339 0006 0000 0000 0161 0001