Rada Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego
im. Jana Kochanowskiego w Olecku


Przewodniczący Rady Rodziców:

Jacek Kalejta