Rada Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego
im. Jana Kochanowskiego w Olecku

p. Joanna Łabanowska
p. Paweł Kozłowski
p. Agata Gałaszewska

 

 

 

Konto Bankowe Rady Rodziców:
25 9339 0006 0000 0000 0161 0001