Harmonogram spotkań z rodzicami 2016/2017


21.IX.2016 - godzina 17.00

Klasy I - Zapoznanie z najważniejszymi zapisami dotyczącymi uczniów i rodziców zawartymi m.in. w: statucie szkoły, Programie Wychowawczym i Profilaktycznym szkoły.
Klasa III - Matura 2017. Procedury maturalne, deklaracje wyboru. Studniówka.


23.XI.2016 30.XI.2016 - godzina 17.00

Klasy I-III - Śródokresowa analiza postępów w nauce i zachowaniu. Informacja o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu.


 18.I.2017 - godzina 17.00

Klasy I-III - Osiągnięcia uczniów. Okresowe podsumowanie pracy.


29.III.2017 - godzina 17.00

Klasy I-III - Informacja o postępach w nauce.
Klasy III - Informacja o proponowanych ocenach niedostatecznych uczniów klas III.


31.V.2017 24.V.2017 - godzina 17.00

Klasy I-II - Informacja o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu. Informacja o proponowanych końcoworocznych ocenach niedostatecznych.


Plan zajęć

Plan zajęć

Zobacz gdzie i kiedy masz lekcję w roku szkolnym 2016/2017. Plan obowiązuje od 1 września 2016.

Plan zajęć

Rodzice

Informacje dla rodziców

Wszystkie informacje o szkole i spotkaniach z nauczycielami w roku szkolnym 2016/2017.

Informacje dla rodziców

Old site

Archiwum strony www

Strona szkoły funkcjonująca do roku 2013 autorstwa Pana Józefa Kunickiego.

Zobacz