Po raz kolejny walczą "O Diamentowy Indeks AGH" Uczniowie I LO w Olecku po raz kolejny walczą ""O Diamentowy Indeks AGH"". Czterech uczniów z klasy 3b awansowało do drugiego etapu, są nimi: Angelika Motulewicz, Olga Przekop, Cezary Szmurło i Aleksandra Wilke. W pierwszym etapie należało rozwiązać cztery zadania za 10 punktów i trzy po 20 punktów. Wymagały one dużego poszerzenia wiadomości wykraczających poza zakres szkoły ponadgimnazjalnej. W pierwszym etapie wzięło udział 1283 uczniów z całej Polski. Warto podkreślić, że prace uczestników Olimpiady są dwukrotnie sprawdzane i oceniane przez pracowników AGH."