Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku


Dyrektor
Katarzyna Kamińska


Wicedyrektor
Zofia Szczubełek