Z przyjemnością informujemy, że w dniu 16 grudnia 2019 nasza szkoła rozpoczyna realizację projektu

 „Ucząc się języków obcych, razem otwieramy się na Europę” 

w ramach projektu

„Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”

finansowanego

z programu PO WER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój).

Szkoła otrzymała na ten cel ze środków Unii Europejskiej (94,29%) i budżetu Państwa (5,71%) kwotę 171 073,22 PLN.

Projekt będzie realizowany do czerwca 2021 roku. W ramach mobilności międzynarodowej

 14 nauczycieli naszej szkoły wyjedzie w czasie najbliższych wakacji na zagraniczne szkolenia językowe (11 osób)  i metodyczno –językowe (3 osoby) do następujących krajów:

 Austria, Francja, Malta, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy.

 

Cele projektu to:

  1. Podniesienie kompetencji językowych i metodycznych pracowników.
  2. Wykorzystywanie ICT w nauczaniu i współpracy zagranicznej.
  3. Wzmocnienie wymiaru europejskiego i umiędzynarodowienie szkoły.
  4. Promowanie otwartości, tolerancji i poszanowania różnorodności.
  5. Zachęcanie uczniów do nieustannego kształcenia się.