Regulamin czytelni
w I Liceum Ogolnokształcącym
im. Jana Kochanowskiego w Olecku

  1. Korzystający z czytelni wpisuje się do zeszytu odwiedzin. Wpis ten stanowi jednocześnie zobowiązanie czytelnika do przestrzegania regulaminu.
  2. Czytelników obowiązuje kultura zachowania (nieprzeszkadzanie innym użytkownikom).
  3. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów, tj. księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni.
  4. Czytelnia jest nieczynna w czasie prowadzonych w niej zajęć dydaktycznych.
  5. Komputery w czytelni przeznaczone są głównie do celów edukacyjnych i informacyjnych.
  6. Z komputerów można korzystać jedynie za zgodą bibliotekarza.
  7. Użytkownik powinien umieć obsługiwać komputer przynajmniej w podstawowym zakresie.
  8. Nie wolno zmieniać ustawień komputera, instalować własnego oprogramowania jak i usuwać już zainstalowanego.
  9. Uszkodzenia lub nieprawidłowości należy natychmiast zgłosić bibliotekarzowi.

 

 

Plan zajęć

Plan zajęć

Zobacz gdzie i kiedy masz lekcję w roku szkolnym 2016/2017. Plan obowiązuje od 1 września 2016.

Plan zajęć

Rodzice

Informacje dla rodziców

Wszystkie informacje o szkole i spotkaniach z nauczycielami w roku szkolnym 2016/2017.

Informacje dla rodziców

Old site

Archiwum strony www

Strona szkoły funkcjonująca do roku 2013 autorstwa Pana Józefa Kunickiego.

Zobacz