Szkoła praktycznej ekonomii

przedsiebiorczosc

W roku szkolnym 2012/203 uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku realizuje projekt Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości o nazwie Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo.

W szkole funkcjonują dwa miniprzedsiębiorstwa prowadzone przez grupy uczniów.

 1. Looklike
 2. Surprise

Szczegóły projektu

„Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo” to nowy projekt Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości mający na celu opracowanie i wprowadzenie innowacyjnych narzędzi do zajęć z przedmiotu ekonomia w praktyce oraz zwiększenie skuteczności edukacji uczniów szkół ponadgimnazjalnych poprzez kształtowanie kluczowych kompetencji, takich jak inicjatywność i przedsiębiorczość. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest skierowany do nauczycieli podstaw przedsiębiorczości oraz przedmiotów ekonomicznych w liceach i technikach i ma na celu:

 • przygotowanie młodych ludzi do wejścia na rynek pracy,
 • pokazanie szans i zagrożeń wynikających z samozatrudnienia,
 • efektywne kształtowanie postawy przedsiębiorczości i naukę przez działanie,
 • zwiększenie zainteresowania uczniów kontynuacją kształcenia w kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki.

Na czym polega projekt?

Uczniowie uczestniczą w grze edukacyjnej polegającej na założeniu w szkole własnej firmy zorganizowanej na wzór spółki jawnej:

 • szukają pomysłu na produkt,
 • przygotowują biznesplan przedsięwzięcia,
 • gromadzą kapitał,
 • podejmują działania marketingowe,
 • produkują i sprzedają swoje produkty (usługi),
 • prowadzą dokumentację finansową,
 • podejmują ryzyko biznesowe.
Plan zajęć

Plan zajęć

Zobacz gdzie i kiedy masz lekcję w roku szkolnym 2016/2017. Plan obowiązuje od 1 września 2016.

Plan zajęć

Rodzice

Informacje dla rodziców

Wszystkie informacje o szkole i spotkaniach z nauczycielami w roku szkolnym 2016/2017.

Informacje dla rodziców

Old site

Archiwum strony www

Strona szkoły funkcjonująca do roku 2013 autorstwa Pana Józefa Kunickiego.

Zobacz