Współpracujemy:

 

Galeria: „Dziękujemy za wszystko”

11 października 2019 r. na spotkaniu grona nauczycielskiego, pracowników szkoły, nauczycieli emerytów i grupy uczniów powróciły myśli Jana Pawła II:

„A tymi ludźmi, którzy mają serce ze złota, jesteście Wy,
Nauczyciele i Wychowawcy.
Za ten trud i spracowane ręce
Kłaniam się Wam dzisiaj w podzięce”.

 

Było to spotkanie związane z obchodami Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie przygotowali część artystyczną. Przypomnieli genezę tego święta, przedstawili teksty liryczne i humorystyczne, dotyczące nauczania i wychowania. Część ta była przeplatana utworami muzycznymi.  Ten uroczysty nastrój udzielił się wszystkim zebranym. Następnie p. dyrektor Katarzyna Kamińska przekazała nauczycielom życzenia wszelkiej pomyślności, realizacji planów życiowych, zapału i optymizmu w dalszej pracy. Corocznym zwyczajem grupa nauczycieli i pracowników szkoły otrzymała Nagrody Dyrektora i Nagrody Starosty.

Na zakończenie uroczystości uczniowie złożyli najlepsze życzenia i wręczyli nauczycielom i pracownikom szkoły piękne serduszka z napisem :”Dziękujemy za wszystko”. Było dużo serdeczności i chwile wzruszenia.

W części artystycznej wystąpili uczniowie: Kinga Konopko, Patryk Kozłowski, Kacper Bokunewicz, Jan Ospital, Natalia Rant, Zofia Kozłowska, Joanna Klaus, Agnieszka Piotrak, Emilia Czajewska, Weronika Maciejewska, Krzysztof Zduniak.

Nad organizacją uroczystości, z ramienia samorządu uczniowskiego, czuwali :p. Z. Stefanowski, p. I. Milczarek i p. M. Tołstołucka.

Uroczystość  zakończyła się wspólnym obiadem.                                                          

                                                           Mariola Pezowicz