Współpracujemy:

 

Dnia 9.11.2015r. odbyło się spotkanie z Wojciechem Starzyńskim -prezesem zarządu fundacji „ Rodzice Szkole” , na temat „ Świadkowie historii - Polska droga do Wolności 1944-1998”. Historia opowiedziana przez naszego gościa dotyczyła II połowy XX wieku - począwszy od Akcji Burza aż do obrad Okrągłego Stołu. Dowiedzieliśmy się wielu nowych rzeczy. Pan Wojciech opowiadał nie tylko o historii, ale także o wydarzeniach, w których brał udział. Ze strony uczniów padało wiele pytań, w szczególności o stan wojenny.

Licealiści z zainteresowaniem słuchali opowieści o tym, w jaki sposób Polacy w latach osiemdziesiątych walczyli z komunizmem. Pan Starzyński uświadomił nam, że wydarzenia te w dużym stopniu zjednoczyły Polaków oraz przyczyniły się do obalenia komunizmu i wprowadzenia ustroju demokratycznego w Polsce. Wojciech Starzyński swą wypowiedź podsumował słowami: „ Historia nie kończy się... Wolność nie jest nam dana, lecz zadana.”