Ten mini przewodnik może Ci pomóc w wyborze i zaplanowaniu ścieżki edukacyjnej

- wybór szkoły i profilu klasy, abyś w przyszłości nie żałował swoich decyzji.

Przede wszystkim staraj się:

1. Poznać siebie – mogą Ci pomóc w tym polecone niżej testy i krótki filmik dotyczący stylów uczenia się.
Analizuj te informacje i wykorzystaj w podjęciu decyzji.

2. Gromadzić wiedzę przydatną do planowania ścieżki edukacyjnej.

3. Zdobywaj wiedzę o interesujących Cię zawodach –możesz je znaleźć na stronach:
Mapa karier,
Barometr zawodów,
Klocki kariery.

Przeprowadź charakterystykę dla każdego interesującego Cię zawodu. Po dokładnym poznaniu siebie, uzyskane w ten sposób informacje będziesz mógł wykorzystać do oceny czy zawód, którym się interesujesz jest właściwy dla Ciebie.

I realizuj swoje marzenia- rozwijaj swoje zainteresowania i umiejętności.

https://pl.padlet.com/teresawozniak925/wyjnomaop73l382v

A jeśli potrzebujesz konsultacji zapraszam
Teresa Woźniak
Szkolny doradca zawodowy

 
 

Kończysz naukę w liceum ogólnokształcącym. Jest to ważny moment  w Twoim życiu.

Przed Tobą kolejne życiowe decyzje – już dorosłe. Powinny one być podejmowane w sposób odpowiedzialny, w związku z tym ważne jest, żebyś wiedział, co chcesz osiągnąć, co chcesz robić w życiu, jak je sobie wyobrażasz.

Chcemy wspierać Cię w zaplanowaniu kariery zawodowej, żebyś w przyszłości nie żałował swoich decyzji. Choć nie wszystko zależy od Ciebie, to bez wątpienia możesz i powinieneś sam kształtować swoją przyszłość. 

Ludzie różnie rozumieją karierę zawodową. Jedni kojarzą ją z dużym sukcesem: wspinaniem się po szczeblach hierarchii , wysokimi zarobkami, popularnością. Dla innych kariera to znalezienie ciekawej, interesującej pracy, możliwość samorealizacji. Ale zawsze wiąże się z korzyściami – materialnymi (zarobki, kwalifikacje, doświadczenie) i psychologicznymi (poczucie spełnienia, szacunek, uznanie itp.).  W ostatnich czasach zmienił się sposób pojmowania kariery i oczekiwań wobec pracowników ze strony pracodawców.

Pracownik przyszłości  to człowiek , który łączy specjalistyczną wiedzę z kompetencjami miękkimi.

Z raportu opracowanego przez  Infuture Institute i opublikowanego na portalu pracuj.pl  wynika, że do 2030 roku z rynku pracy może zniknąć 47% zawodów. W ich miejsce pojawią się nowe, zarezerwowane dla pracowników przyszłości. Łączenie umiejętności z kompetencjami miękkimi, nastawienie na realizację celów oraz zdolność do nauki nowych narzędzi i urządzeń technologicznych – te cechy będą już niebawem bardzo istotne dla pracodawców. 

Prezentujemy 5 wyróżników pracownika przyszłości:

 1. Komunikatywność

To bardzo istotna cecha, potrzebna w każdej branży. Komunikatywność nie odnosi się tylko i wyłącznie do otwartości i łatwości w wyrażaniu opinii. Oznacza także umiejętność uważnego słuchania i wyciągania wniosków.

 1. Elastyczność

Aby odnaleźć się na nowym rynku pracy, dobrze jest być otwartym na nowe wyzwania. Obecnie coraz częściej odchodzi się od klasycznego, ośmiogodzinnego modelu na rzecz pracy zdalnej. Podobnie rzecz ma się w przypadku nowych technologii. Wiele firm wprowadza innowacje w zakresie oprogramowania czy sprzętu. dlatego warto być na czasie i śledzić nowinki technologiczne.

 1. Mobilność

Praca przyszłości to także mobilność. W prężnie rozwijającej się firmie pracodawca z pewnością doceni gotowość do podróży służbowych czy relokacji. Tego typu okazje często wiążą się z możliwością awansu i dodatkiem premiowym. W przypadku pracy zdalnej mobilność staje się dużą zaletą. Pracownik, który wykonuje swoje obowiązki w tym systemie, nie musi dbać o dojazd do firmy czy odpowiedni strój w trakcie dnia pracy.

Mobilność daje pracę nie tylko informatykom

 1. Multitasking

Bardzo ceniona jest także wielozadaniowość. Tendencje na rynku pracy wskazują na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów mających wszechstronne umiejętności. Dla pracownika przyszłości nie stanowi problemu angażowanie się w nowe projekty, kursy oraz poszerzanie kompetencji w danym obszarze i nieustanne zdobywanie wiedzy. Wręcz przeciwnie, wyznaczanie sobie dodatkowych celów i ich realizacja przynoszą mu radość z wykonywanej pracy. 

 1. Kreatywność

Pracownik przyszłości potrafi wykorzystać swoją kreatywność do generowania nowych pomysłów i idei, które mogą wpłynąć na podniesienie jakości jego pracy. Inicjatywę i pomysłowość wykorzystuje zarówno podczas wykonywania swoich indywidualnych obowiązków, jak i w trakcie zespołowej burzy mózgów. 

4 sytuacje w pracy, gdzie niezastąpiona okaże się Twoja… kreatywność

Jak odnaleźć się w nowej rzeczywistości?

Nadchodzące zmiany na rynku pracy, które sygnalizuje raport infuture institute, nie muszą oznaczać trudnej adaptacji czy wykluczenia osób przyzwyczajonych do dawnych systemów pracy. Znając prognozy, osoby pozbawione cech pożądanych u pracownika przyszłości, mogą dostosowywać się do nowych realiów powoli, śledząc nowinki technologiczne, szkoląc się i doskonaląc wiedzę z własnej branży czy też szlifując umiejętności miękkie. 

Twoje planowanie skoncentruj na dalszej nauce i zdobyciu kwalifikacji zawodowych. Po ukończeniu liceum ogólnokształcącego masz do wyboru studia wyższe lub  szkoły policealne.  Możesz brać również pod uwagę pracę  i godzić ją z nauką np. żeby zarobić na czesne lub żeby zdobyć doświadczenie zawodowe w trakcie nauki itp

Zadaj sobie pytanie - STUDIA ? SZKOŁA POLICEALNA ? PRACA ? 

Na co chciałbyś się zdecydować i wypisz :

-argumenty za podjęciem studiów,

-argumenty za podjęciem nauki w szkole policealnej,

 -argumenty za podjęciem pracy zawodowej.

Co należy wiedzieć o studiowaniu?

System studiów w Polsce jest dostosowywany do standardów określonych w Procesie Bolońskim, z którym warto się zapoznać, gdyż ma to określone, korzystne konsekwencje dla Ciebie jako studenta.

Na czym polega Proces Boloński?

Od 1999 r. decyzją rządów 29 państw europejskich doprowadzono do zbliżenia systemów szkolnictwa wyższego w ramach tzw. Procesu Bolońskiego. Celem było zbudowanie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego jako spójnego, przejrzystego i porównywalnego wobec innych systemów kształcenia (np. amerykańskiego). Cele Procesu Bolońskiego:

 1. Przyjęcie trzystopniowego systemu studiów:
 2. Studia zakończone tytułem licencjata (3 lata) lub inżyniera (3,5 roku);
 3. Studia zakończone tytułem magistra (po licencjackich 2 lata, po inżynierskich 1,5 roku);
 4. Studia zakończone tytułem doktora;
 5. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia w szkołach wyższych m.in. przez utworzenie w Polsce Państwowej Komisji Akredytacyjnej, która realizuje postanowienia Procesu Bolońskiego, kontrolując program kierunku, jakość kadry, itd. wydawanie suplementu do dyplomu, czyli dokumentu stanowiącego podstawę do ułatwienia międzynarodowego uznawania wykształcenia oraz kwalifikacji zawodowych;
 6. Podkreślenie wagi kształcenia ustawicznego – uzyskanie dyplomu to nie koniec nauki, rozwijaniu wiedzy i umiejętności mają służyć kursy, szkolenia studia, podyplomowe;
 7. Wprowadzenie punktowego systemu zaliczania osiągnięć studenta – Europejskiego Systemu Transferu Punktów ECTS23 (European Credit Transfer System)

 Upewnij się, czy na wybranej przez Ciebie uczelni jest on stosowany. System ten daje możliwość zaliczania studiów, realizowanych na jednej lub różnych uczelniach w tym odbytych za granicą.

 Do dyspozycji masz studia na uczelniach publicznych i niepublicznych. Główna różnica polega na tym, że za naukę na uczelni niepublicznej należy płacić. Ale nauka na uczelni publicznej nie zawsze jest za darmo.

TYPY UCZELNI I SYSTEMY STUDIOWANIA 

Nauka na studiach wyższych odbywa się w następujących formach:

- SYSTEM STACJONARNY - nauka odbywa się w tygodniu od poniedziałku do piątku. Na uczelniach publicznych nie płaci się czesnego a rekrutacja odbywa się na podstawie wyników egzaminu maturalnego.

- SYSTEM NIESTACJONARNY /Zaoczny/ - w tym systemie również na uczelni publicznej za naukę się płaci. W rekrutacji na uczelnię niepubliczną decyduje kolejność zapisu, choć na niektóre bardzo popularne kierunki obowiązuje ranking świadectw maturalnych. To, jakie stosuje się zasady rekrutacji, należy zawsze sprawdzić !

Studia są prowadzone na poziomie:

 1. Studia pierwszego stopnia - studia inżynierskie i licencjackie,
 2. Studia drugiego stopnia - uzupełniające studia magisterskie,
 3. Jednolite studia magisterskie.

Obecnie na większości kierunków w ofercie uczelni jest system dwustopniowy: najpierw studia I stopnia – licencjackie lub inżynieryjne, następnie uzupełniające magisterskie, choć są kierunki, gdzie nauka odbywa się w systemie jednolitym magisterskim np. studia medyczne na kierunku lekarskim i stomatologicznym, weterynaria, psychologia.

Ponadto:

 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia trwają co najmniej 6 semestrów, a jeżeli program studiów obejmuje efekty uczenia się umożliwiające uzyskanie kompetencji inżynierskich –     co najmniej 7 semestrów.
 2. Studia stacjonarne drugiego stopnia trwają od 3 do 5 semestrów.
 3. Stacjonarne jednolite studia magisterskie trwają od 9 do 12 semestrów.
 4. Studia niestacjonarne mogą trwać dłużej niż odpowiednie studia stacjonarne.

WYBIERAM KIERUNEK STUDIÓW

Wykaz szkół wyższych publicznych i niepublicznych znajdziesz na stronie:

https://www.gov.pl/web/nauka/uczelnie-wykazy

Bardzo pomocne w wyborze kierunku studiów mogą okazać się platformy internetowe, np.:

 1. https://www.otouczelnie.pl/

Na platformie  tej znajdziesz w jednym miejscu informacje o  maturze, typy studiów kierunki studiów, miasta akademickie, uczelnie, oferty pracy, staże .

Również są informacje na temat zasad rekrutacji i Dniach Otwartych on line na uczelniach.

 1. https://kierunki-studiow.dlamaturzysty.info/

Na tej platformie wyszukasz kierunki studiów wpisując w wyszukiwarkę przedmioty , które zdajesz na maturze.

Również możesz zdobyć informacje o maturze,o typach studiów, kierunkach studiów,o zawodach oraz  uczestniczyć w kursach maturalnych, rozwiązać testy maturalne  on line .

 1. https://pogadajmyostudiach.pl/

Na tej platformie możesz uczestniczyć w wideorozmowach  ze  studentami   ponad stu polskich uczelni. W trakcie rozmowy możesz zadać nurtujące pytania i zdobyć kluczowe informacje na temat interesującego Cię kierunku studiów.

Ciekawe są również webinary i sprinty maturalne ,które pomogą w powtórce z przedmiotów maturalnych z nauczycielami egzaminatorami OKE .

Można również zapisać się na indywidualne konsultacje.

Dodatkowo na tej platformie można brać udział w wideowykładach wielu organizacji i firm , które pomogą odnaleźć się w przyszłości na rynku pracy.

 1. https://opinieouczelniach.pl/

Na tej platformie również dostępne są wiadomości na temat matury- Niezbędnik maturzysty, studiów- kierunków studiów, jakie studia wybrać, zawody oraz poradnik dotyczący pracy i kariery.

RYNEK PRACY

Bardzo przydatną platformą w odnalezieniu się na rynku pracy jest https://www.pracuj.pl/

Znajdziesz na niej oferty pracy w poszczególnych województwach i miastach, porady dotyczące rynku pracy.

Możesz stworzyć za darmo skuteczne CV za pomocą kreatora CV oraz skorzystać z kalkulatora wynagrodzeń w celu porównania zarobków netto-brutto na różnych umowach.

Jedna z pracownic firmy Goldman Sachs przygotowała  również dla Was poradnik do pisania CV w dwóch językach:

https://drive.google.com/drive/folders/10pquXyXjsS2Gg2SK3neWsaf7fbvoGTQB?fbclid=IwAR3m8xruIRgbUq_42OGiGQX_RRb279hRSbUYgcqFXjHpy8A891RbJeaqPNw

Jeśli jeszcze potrzebowałbyś pomocy zapraszam do kontaktu

Szkolny doradca zawodowy

Teresa Woźniak