Nauczyciele matematyki
I Liceum Ogólnokształcącego
im. Jana Kochanowskiego 
w Olecku

 1. Baczkun Anicet (pracował od 1960 do 1968)
 2. Domysławska Barbara (pracuje od 1998 ...)
 3. Formus Fryderyk (pracował od 1959 do 1988) †
 4. Guziejko Elżbieta (pracuje od 1985 ...)
 5. Nowel Stanisław (pracował od 1970 do 1976)
 6. Nożewska Maria (pracowała od 1950 do 1959) †
 7. Olszewski Leszek (pracuje od 1987 ...)
 8. Roszko Ludwika (pracowała od 1975 do 1985)
 9. Suchanek Jan (pracował od 1978 do 2002)

Nauczyciele pracujący na niepełnym etacie:

 1. Gawroński Władysław (1996 – 1997)
 2. Kornacki Henryk (1997 - 1999)
 3. Nowel Helena (2008 - 2010) †
 4. Szrajbert Danuta (1996 – 1998)